Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Fortfarande inga beslut om fler förskoleplatser i Åstorp

På bildningsnämndens senaste sammanträde var kommunens brist på förskoleplatser uppe för diskussion igen. Politikerna i nämnden vill se tre nya förskolor och fler moduler för att lösa situationen. Men kommunstyrelsen vill ha mer på fötterna innan de vill fatta något beslut.

Skolsituationen i Åstorp har länge varit pressad och på flera skolor finns idag modullösningar för att lätta på trångboddheten. Nu börjar samma symptom visa sig inom förskolorna i kommunen.
I mars gjorde bildningsnämnden i kommunen en hemställan till kommunstyrelsen om att det redan under 2019 kommer behövas minst 60 nya förskoleplatser i Åstorps kommun.
Sedan dess har tjänstemän på kommunen tittat på saken och nu finns förslag som bildningsnämnden tagit ställning till. I förslaget är kommunen uppdelad i tre delar väst/Nyvång, centrum och öst/Tingdal och öst/Kvidinge.
I Nyvång/väst finns förskolan Kolhuggaren som tampas med överinskrivningar och Gruvparkens förskola som bör stängas snarast på grund av arbetsmiljöproblem då lokalerna har luft- och ventilationsproblem.
Där var förslaget som bildningsnämnden ställde sig bakom att ersätta Gruvparken med moduler tills dess att en ny skola kan byggas samt att utreda en utbyggnad av antalet permanenta förskoleplatser i Nyvång.
I Kvidinge/öst är det också trångt på förskolor med otillräckliga och små lokaler. Förslaget som nämnden ställde sig bakom där var att bygga en modulförskola i väntan på att kunna bygga en helt ny förskola.
I centrum och öst/Tingdal handlar förslaget om att snarast bygga en modulförskola för att möta behovet i väntan på att man kan bygga ytterligare en ny förskola i området. Även det ställde sig nämnden bakom.
– Det är så snabbt som möjligt alltså, ett av skälen att det blivit som det blivit är att Haganässkolans nybygge har blivit försenat av olika anledningar. I den skolan är det planerat ett antal barnomsorgsplatser, säger bildningsnämndens ordförande Reino Persson (S).
Räcker inte det då när den sen står klar?
– Jag tror inte vi klarar det, för den kommer i princip att vara full, säger han.
Ett av syftena med Haganässkolans förskoleplatser var att kunna avveckla andra mindre förskolor som skapats som temporära lösningar tidigare. Dessutom, menar nämndens ordförande, planeras det för nya bostäder på Björnekulla ås som ställer krav på både fler förskole- och skolplatser framöver.
Men när kommunstyrelsens arbetsutskott fick ärendet på bordet var det bara moduler för att ersätta Gruvparkens förskola som gick igenom. Resten skickades tillbaka för kompletteringar och ska tas upp i kommunstyrelsen efter sommaren.
– Vi tycker att underlaget är för dåligt helt enkelt, säger Roger Nielsen (M), andre vice ordförande i arbetsutskottet.
Det var eniga politiker som fattade besluten i skolfrågorna. Bland annat saknade man kostnadsberäkningar och förankring i kommunens egen befolkningsprognos. En av anledningarna till att nya Haganässkolan drar ut på tiden är att det visade sig att det första förslaget som godkändes skulle resultera i en för liten skola.
Finns det en risk att det blir så med förskolorna också?
– Vi måste ha bättre underlag så att vi faktisk kan fatta kloka beslut så att vi inte bygger förhastat nu som blir för små. Det är inte så enkelt att bara säga ja direkt, tyvärr. För vi förstår ju att det är bråttom, säger Roger Nielsen.
Gå till toppen