Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Min mening: ”Låt Säby fortsätta vara Säby

Sverigedemokraterna är kritiska till beslutet att sälja kommunal mark vilket skapar möjlighet att bygga en konferensanläggning.

Vi Sverigedemokrater röstade som enda parti nej till försäljningen av Tullstorp 7:53 i Säby vid kommunfullmäktiges möte den 19 juni 2019. Det gamla stationssamhället Säby med sina småvillor utgör en pittoresk del som minner om småskalighet och genuin bykänsla. Med försäljningen av Tullstorp 7:53 möjliggörs en utbyggnad av samhället med 20 villor, vilket är positivt.
Men försäljningen möjliggör också uppförande av en konferensanläggning i denna lilla by. Den förändring detta lilla samhälle kommer att genomgå med en konferensanläggningsliknande verksamhet kommer att bli mycket märkbar för de boende i samhället. Trafiken till och från området kommer att öka och med den också en minskad rörlighet för byns barn. Bilarna måste naturligtvis kunna parkeras och parkeringsplatser för besökarna måste anläggas alternativt låta bilarna stå längs med bygatan.
Visst är det bra att det byggs och att det finns entreprenörer som vill bygga i vår kommun, men vi tycker att uppförande av en konferensanläggning eller en större lokal i denna lilla by kommer att skada by karaktären kraftigt och förändra boendemiljön på ett mycket negativt sätt.
Säby har en unik karaktär av att vara ett småskaligt stationssamhälle, vilket vi tycker att denna by även ska få vara i framtiden. Vi Sverigedemokrater tycker att småbyarna ska få vara just småbyar – konferensanläggningar görs sig bättre i staden än i en liten by som Säby!
Sverigedemokraterna i Stadsbyggnadsnämnden
Emil Fennstam, Pia Törncranz och Olov Stråmark
Gå till toppen