Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Min mening: Låt utredningen visa om bolagisering lönar sig

Svar till Ulrika Thulins insändare ”Det blir ingen 'momseffekt'” som tidningen publicerade den 24 juni.

Vård och omsorgs ordförande i Bjuv Ulrika Thulin skriver att bolagiseringen av vård och omsorg i Bjuv inte skulle ge någon momseffekt. Är helt felaktigt!
Den 8 maj på kommunstyrelsens arbetsutskott gav socialdemokraterna i uppdrag åt kommundirektören ”Att utreda och lämna förslag att se över vilka delar av verksamheten som kan bolagiseras och drivas i helägda kommunala bolag”. Samt att redovisa till kommunstyrelsen i augusti.
Eftersom ordförande sitter med de styrande, så måste hon vara emot sitt partis egna förslag. Här slutar inte det märkliga, ordförande har även gett vård och omsorgs förvaltningschef i uppdrag att se över bolagiseringen av vård- och omsorgsverksamheten.
Inte nog med det, ordförande gick även på moderaternas tilläggsyrkanden att titta på hur Höganäs gjort och ta tillvara på deras erfarenheter.
Ordförande skriver att SD och Moderaterna är för bolagisering, helt rätt. Som kommun måste vi ta ansvar för det svåra ekonomiska läget och få budgeten i balans, samt att nå god ekonomisk hushållning på två procent.
Vet inte varför ordförande inte jobbar mot budget i balans.
Ordförande har även gett vård och omsorgs förvaltningschef i uppdrag att se över möjligheten att bilda kommunförbund. SD tycker att man utreder bolagiseringen först, så vård- och omsorgsverksamheten får arbetsro och kan fokusera på underskottet tertialrapporten visade.
Om det är som ordförande säger att det blir dyrare att bolagisera än vad det är idag, kommer säkert förvaltningens utredning att visa på det. Men att röra till det som ordförande håller på med, skapar kostnader och merarbete. Detta är ingen fördel, det skapar bara oro.
Mikael Henrysson Sverigedemokraterna Bjuv
Gå till toppen