Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Politikerna måste våga prata om privatbilismen.

Privatbilismen står för 66 procent av Sveriges vägtrafikutsläpp.
Löftena om att Sverige ska klara sina klimatmål duggade tätt under talen i Almedalen. Men hur går det egentligen med den ambitionen hittills?
Sedan den 1 januari 2018 gäller klimatlagen och enligt den ska Sverige ha nollutsläpp av koldioxid år 2045. Och redan 2030 behöver utsläppen från transporter ha minskats med 70 procent.
För att nå dit behöver Sverige, enligt Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådet, reducera sina koldioxidutsläpp med 6–8 procent per år. Men under det senaste året reducerades utsläppen med mindre än 1 procent.
Ju långsammare utsläppen minskas, desto viktigare blir så kallade minusutsläpp om klimatmålen ska hållas. Minusutsläppen bygger på en teknik som renar ut koldioxid från fossileldade kraftverk och lagrar den i underjorden, vilket minskar mängden koldioxid i atmosfären.
Annie Lööf pratade i sitt Almedalstal om att Centerpartiet genom 73-punktsöverenskommelsen drivit igenom att 100 miljoner ska satsas på att utveckla denna teknik.
Problemet är att tekniken bakom minusutsläpp är dyr och endast prövats i liten skala. Samt att en undersökning av bland andra Geoffrey C Maitland, professor i energiteknik och Niall Mac Dowell, docent i energi- och miljöteknik vid Imperial College i London, visar att industrin för minusutsläpp skulle behöva vara 2-4 gånger större i volym än dagens oljeindustri för att målet på 2 graders uppvärmning till 2050 ska kunna nås.
Kimberley Nicholas, lektor i hållbarhet vid Lunds universitet och expertgranskare av FN:s klimatpanel IPCC, menar att det viktigaste Sverige behöver göra för att minska koldioxidutsläppen är att avveckla användningen av fossila bränslen. Framför allt måste utsläppen från transporter minskas, de står för 32 procent av Sveriges territoriella utsläpp.
Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni pratade på Almedalsscenen om att elektrifiera lastbilstrafiken, men utsläppen från den står bara för 29 procent av Sveriges vägtrafikutsläpp, medan privatbilismen står för 66 procent.
Kimberley Nicholas menar att de viktigaste åtgärderna Sverige behöver göra för att nå klimatmålen är att följa Klimatpolitiska rådets tio rekommendationer för fossilfria transporter, som bland annat går ut på att sätta ett slutdatum för försäljningen av fossila bränslen och sluta subventionera privatbilismen – vilket i dag görs bland annat genom förmånsbilar, subventionering av parkeringar och reseavdrag.
Bensinupproret och de gula västarna i Frankrike visar att detta är lättare sagt än gjort. Men IPCC:s 1,5-graders rapport visar att en sådan politik kan fungera om följande säkerställs: 1. Att allmänheten förstår att någonting måste förändras och varför. 2. Att omställningsprocessen är rättvis. 3. Att vinsterna och förlusterna fördelas rättvist.
Politikerna har under Almedalsveckan bland annat pratat om minusutsläpp (C), om att elektrifiera lastbilar (L) och bygga ut kollektivtrafiken (V).
Men det som minskar Sveriges utsläpp mest är om privatbilismen minskar och blir fossilfri, något som endast Miljöpartiet pratade om i veckan. Och för att det ska lyckas så måste förslag för omställningen utformas så att de får folkligt stöd och blir rättvisa. Annars blir det svårt för Sverige att nå klimatmålen.
Gå till toppen