Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Även odlad ål är ett hot mot ålens överlevnad

Fortfarande säljs odlad ål vilket de facto är att bidra till att arten utrotas.Bild: Sonny Thoresen
Den biologiska mångfalden är hotad. Arter försvinner i snabb takt från jordens yta. Ålen är en av arterna, vars population har minskat med 95 procent. Risken för total utrotning är därmed överhängande. Mängden ålyngel – så kallad glasål – som anländer till Europas kuster har minskat dramatiskt och är någon procent av vad som fanns på 60-talet.
En liknande utveckling har skett för den nordamerikanska och japanska ålen. Flera ålarter på södra halvklotet tycks också minska. Flera orsaker nämns som förklaring till ålens prekära situation. Bland många orsaker till ålens försvinnande från våra vatten kan nämnas klimatförändring, nedskräpning i havet, miljögifter som lagras i ålens fett, hinder för dess vandring och fortplantning. Fisket har förvisso begränsats men heller inte helt upphört. Tjuvfisket förekommer i viss omfattning, vilket också tär på de få ålar som ännu är kvar i våra vatten.
Ålodling som nu förekommer är en omfattande verksamhet. Globalt är 97 procent av all ål som konsumeras odlad. Ålodlingar producerar cirka 270 000 ton per år till ett värde av 10 miljarder kronor. Största delen av odlingen sker i Asien av den japanska ålen, men även europeisk ål odlas, både här och i Asien.
Gemensamt för all ålodling är emellertid att den kräver att man startar med glasål som har fångats i naturen. Det faktum att glasålen, ynglen, är på väg att försvinna gör att odling blir en direkt negativ faktor när det gäller bevarandet av ål, genom att man minskar antalet ålyngel som får chansen att växa upp och reproducera sig.
Fortfarande säljs odlad ål vilket de facto är att bidra till att arten utrotas. Välvilliga konsumenter köper glatt ål, omedvetna om att man genom sitt köp, bidrar till att utrota arten. Det enda raka är att låta bli.
Oavsett hur mycket det svider för den enskilde näringsidkaren så är det inte försvarbart att fiska upp glasål för uppfödning och försäljning. Det är lika oansvarigt av oss konsumenter att köpa ål. Vi blir medskyldiga till artens utrotning. Nyttja din konsumenträtt och avstå från köp!
Ingmar Paulsson
Gå till toppen