Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Förseningarna ökar på svenska flygplatser

Sedan 2014 har andelen försenade flyg på de statliga flygplatserna nästan fördubblats. En av orsakerna är ett allt trängre luftrum – ett problem som kommer att förvärras, bedömer Luftfartsverket.

Flygtrafiken i Europa har ökat kraftigt de senaste 15 åren. En ökning som lett till mängder av förseningar inom flyget. På Swedavias flygplatser har antalet försenade plan ökat med 88 procent mellan 2014 och 2018.
– Det finns inget direkt ljus i tunneln, säger Per Kjellander, operativ chef på Luftfartsverket.
Enligt Per Kjellander finns det tre egentliga huvudorsaker till försenade flyg: Trängsel i luftrummen, kapacitetsproblem på flygplatserna och väderrelaterade orsaker.
Statliga Swedavia, som äger Arlanda och åtta av landets tio största flygplatser, hävdar att den största orsaken till förseningar är sent ankommande flygplan, vilket bolaget härleder till ett trängre luftrum. Det bekräftas också av siffror från flygbolagsföreningen Airlines for Europe som visar att omkring 60 procent av förseningarna i Europa har detta som orsak.
Swedavia har som mål att ha en punktlighet på 85 procent och konstaterar att punktligheten minskat men att den ligger utanför bolagets rådighet.
Alla länders luftområden är indelade i sektorer där en flygledare leder planen genom luftrummen, som är utformade för en viss mängd flygplan.
När det blir fler flyg genom en sektor som antingen inte har tillräcklig kapacitet eller är nerdraget av olika anledningar så bildas det kö. Flygledarna försöker då leda om trafiken vilket ofta inte går, så det är det fullt i närliggande luftrum, vilket gör att starttiderna för avgående flygplan måste senareläggas.
– I Skandinavien och i synnerhet Sverige har vi egentligen inga kapacitetsproblem. Däremot är det ständigt återkommande att luftrumssektorerna i Centraleuropa blir överbelastade av olika skäl vilket leder till en dominoeffekt och förseningar i Sverige, säger Per Kjellander.
I Sverige har man börjat se en avmattning av flyget under det senaste året, en trend som dock inte syns i resten av Europa där flyget fortsätter att öka – med mellan två och tre procent per år.
– De här avmattningstendenserna är ofta kopplade till konjunkturscykler. Men i Europa där flest bor så ökar flygandet successivt, utan några tendenser till avmattning, säger Per Kjellander.
Det yttersta ansvaret för luftrummen över Europa ligger hos Network Manager. Funktionen sköter ordineringen av den tillgängliga kapaciteten i luften från ett operatörsrum i Bryssel, har tillgång till alla flygplans färdplaner och kan beräkna var begränsningar kan behöva göras.
Per Kjellander beskriver att det allt trängre luftrummet över Centraleuropa är en av de stora transportpolitiska frågorna för EU att lösa.
– Man gör väldigt mycket som hjälper till, men man hinner aldrig i kapp, då flygtrafiken hela tiden ökar, säger han.
SAS, som är det bolag med flest avgångar från Swedavias flygplatser, har liknande förseningssiffror och ser också problemen. Enligt SAS ligger problemen ofta är utanför flygbolagets kontroll.
”Vår ambition är att flygen ska komma i tid och vi gör allt vad vi kan från vår sida. Som kund ska du kunna räkna med flyget går enligt tidtabell. Det är dock en utmaning för flygbolagen i allmänhet att det saknas flygledare och att det är trångt i luftrummet i Europa”, skriver Freja Annamatz, Presschef på SAS, i ett mejl till TT.
SAS har inga planer på att sätta ankomsttiden som ungefärlig.
Per Kjellander säger att de flesta som blir fast på semesterorter dock blir det på grund av problem med flygplanen.
Fakta

Swedavia

Swedavia är ett helstatligt bolag som äger och driver tio av Sveriges största flygplatser, varav åtta är bland landets tio största räknat till antalet passagerare. Målet för Swedavias punktlighet är 85 procent, vilket inte har uppnåtts sedan 2015. Under de senaste fem åren har punktligheten stadigt försämrats och 2018 var nästan en fjärdedel av flygen försenade.

Antalet landningar på Sweavias flygplatser har ökat med 6,6 procent mellan 2014 och 2018.

Källa: Swedavia

Fakta

Försenade flyg på Swedavias flygplatser

Antalet flyg som är försenade med minst 15 minuter:

2014: 12,6 procent

2015: 13,9 procent

2016: 18,9 procent

2017: 20,4 procent

2018: 23,7 procent

2018 reste totalt 42,0 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser.

Jämför man förseningarna på svenska tåg så var 12,2 procent av tågen försenade med mer än fem minuter under 2018.

Källa: Swedavia

Fakta

Antal landningar på Swedavias flygplatser

2014: 235 564

2015: 238 464

2016: 247 162

2017: 254 958

2018: 251 100

Källa: Swedavia

Gå till toppen