Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skola lämnade in samma utredning två gånger - hotas med vite på 300 000 kronor

Samma utredning som tidigare, med några korta tillägg på slutet. Den varianten köper inte Skolinspektionen, som nu hotar Åstorps kommun med ett vite på 300 000 kronor.

Åstorps kommun har fortfarande inte gjort tillräckligt för att hjälpa en enskild elev med särskilda behov, konstaterar Skolinspektionen.Bild: JESSICA GOW / TT
Skolinspektionen granskar sedan snart ett år tillbaka ett fall med en enskild elevs rätt till särskilt stöd på en skola i Åstorps kommun. I september 2018 riktade Skolinspektionen ett föreläggande mot skolan, med krav på att de skulle göra mer för att tillgodose elevens behov.
Senast i maj i år skulle skolan återkomma med vilka åtgärder de hade vidtagit, vilket de också gjorde. Men Skolinspektionen är fortfarande inte nöjda och riktar nu ett nytt föreläggande mot skolans huvudman, Åstorps kommun. Eftersom kommunen redan har haft en chans på sig att förbättra elevens situation, så är det nya föreläggandet förenat med ett hot om ett vite på 300 000 kronor.
Skolan har under granskningens gång bland annat sett till att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp, men Skolinspektionen menar att utredningen om elevens behov och beskrivningen av hur elevens undervisning ska se ut i den särskilda gruppen, brister. Dessutom konstaterar man att den utredning av elevens behov som skolan lämnade in till myndigheten i maj, i stort är densamma som tidigare har lämnats in till Skolinspektionen.
"Åstorps kommun har nu inkommit med samma utredning, dock med vissa korta tillägg i slutet", sammanfattar Skolinspektionen, som också konstaterar att delar av utredningen därmed är inaktuell.
Kommunen måste som huvudman för skolan nu inkomma med ny dokumentation av elevens behov, samt beskriva vidtagna åtgärder senast den 20 september i år. Om så ej sker kan de alltså tvingas att betala 300 000 kronor till Skolinspektionen.
Gå till toppen