Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Elin Henriksson: Lena Andersson har fel om samtyckeslagen. Att stelna av skräck är inte samtycke.

Lena Andersson tycker att samtyckeslagen fråntar kvinnor ansvar. Snarare erkänns det nu att män också har ansvar.Bild: SANDRA QVIST
Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. HDs hållning är oberoende liberal.
Nyligen meddelade Högsta domstolen sin första dom med brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt.
Många ser den nya lagstiftningen som ett framsteg i svensk rätt, ett steg i riktning mot att ge våldtäktsoffer den upprättelse de förtjänar.
Andra är upprörda. Somliga menar att det nu är svårt att veta var gränsen för våldtäkt går, då det inte längre krävs att offret gör aktivt motstånd eller befinner sig i en särskilt utsatt situation för fällande dom.
En av de kritiska är författaren och DN:s fristående kolumnist Lena Andersson. Hennes synpunkt är dock en annan. Hon menar att samtyckeslagen försvagar kvinnans autonomi (självbestämmande) och att den innebär ett återinförande av synen på kvinnan som "kysk, passiv, svag och gåtfull".
Andersson anser att kvinnan fråntas sitt personliga ansvar, då hon inte förväntas "kunna handla adekvat för att freda sin integritet", enkelt uttryckt: säga ifrån om ett samlag inleds mot hennes vilja.
I sin text från i lördags återger Lena Andersson händelseförloppet i det fall HD fattat beslut om. Hon beskriver hur mannen och kvinnan låg bredvid varandra, klädda endast i underkläder. Mannen började smeka kvinnan, hon stelnade till,men han tolkade frånvaron av en tydligare reaktion som att hon inte "motsatte sig initiativet".
Fullt rimligt, tycker Andersson – som liksom i en text om den så kallade kulturprofilen – hävdar att man måste se till helheten. Konstigt nog väljer hon att inte nämna faktumet att kvinnan tidigare under kvällen, i ett sms, sagt att hon inte ville ha sex. Något som verkar ha varit avgörande för utgången i målet.
Andersson tycks mena att kvinnan borde ha ansvar att säga ifrån, snarare än att mannen bör ha ansvar att säkerställa samtycke, vilket är vad den nya lagstiftningen kräver. Lagen är skriven med frivillighet som utgångspunkt och därför kan en part bli fälld för oaktsam våldtäkt i de fall den andre varit passiv, eftersom det då är osäkert om vederbörande ville ha sex.
Detta är vad som upprör Andersson, då hon anser att det leder till en syn på kvinnan som hjälplös.
Men Andersson, som gärna och ofta talar om "människans natur", bortser genom sitt resonemang från psykologisk forskning kring hur brottsoffer reagerar vid övergrepp.
När en människa upplever fara ställs hela kroppen in på ett enda mål: att överleva. Energi omdirigeras från den del av hjärnan som hanterar abstrakt och logiskt tänkande till kroppens stora muskler. Kroppens kamp-flykt-system aktiveras.
Antingen leder det till att den hotade flyr eller till att individen stelnar av skräck.
Det senare är den vanligaste reaktionen vid våldtäkt, enligt en studie gjord 2017 på Karolinska institutet i Stockholm. Av nästan 300 deltagare reagerade 70 procent med det som kallas ofrivillig orörlighet, något som dessutom kan göra det omöjligt att få fram ett ljud. Reaktionen förekommer både vid överfallsvåldtäkt och när offret känner förövaren.
Lena Andersson talar ofta om att människan måste antas vara rationell och förnuftig. Att ett våldtäktsoffer inte sällan reagerar med orörlighet och stumhet visar att så inte alltid är fallet. Det kan tyckas opraktiskt och ologiskt. Men det är likväl vad vetenskapen visar.
Mot slutet av sin DN-text skriver Andersson: "Där njutning och ömsesidighet är verksamhetens syfte är det fullt logiskt att anta att stillhet och frånvaro av kommunikation är uttryck för gillande och godkännande."
Påståendet strider inte bara mot ovanstående forskning, utan även mot sunt förnuft. Ömsesidighet förutsätter bokstavligen respons och gensvar, frånvaron av detsamma borde därför tolkas som brist på samtycke.
Snarare än att Sverige fått en lagstiftning som fråntar kvinnor personligt ansvar, tillskrivs äntligen även män ansvar i sängen. De förutsätts vara medvetna om lagen och kapabla att kommunicera med den de vill ha sex med. Det är väl inte så mycket begärt.
Gå till toppen