Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Jag har fått ett uppdrag som ger stora möjligheter att påverka EU:s klimatpolitik.”

Lika viktigt som det är att agera, lika viktigt är det att åtgärderna genomförs på ett bra sätt.
Det skriver Jytte Guteland (S), ny samordnare för den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentets miljöutskott.

Ursula von der Leyen, ny ordförande i EU-kommissionen. Nu återstår det att se om kommissionen under hennes ledning gör tillräckligt för miljön och klimatet, skriver Jytte Guteland.Bild: Jean-Francois Badias
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Klimat- och miljöfrågorna dominerade i EU-valet. Jag förstår alla som oroas över utvecklingen och kräver att EU ska agera för att lösa de utmaningar samhället står inför.
Den rusande klimatuppvärmningen, fjolårets skogsbränder, den biologiska mångfaldens utarmning, farliga ämnen som finns runt omkring oss i vardagen, trytande fiskbestånd och algblomningen i Östersjön. Exemplen är otaliga. Jag ställer samma krav på lösningar som många andra människor.
Nu är det upp till bevis för alla som säger sig värna klimatet och miljön. I Europaparlamentet är det i miljöutskottet, parlamentets största politiska utskott, som miljöfrågorna kommer att avgöras. Utskottet blir brännpunkten i EU:s klimat- och miljöarbete de kommande fem åren och i förlängningen för överskådlig framtid. Därför ser jag fram emot att ha en nyckelroll i utskottets arbete.
Som den stora socialdemokratiska gruppens koordinator i miljöutskottet är jag ytterst ansvarig för samordningen av den socialdemokratiska klimat- och miljöpolitiken där. Det är ett uppdrag som ger stora möjligheter att påverka EU:s politik för klimatet och miljön.
Med större inflytande följer också större ansvar. De kommande åren blir avgörande för klimatet och för världens möjligheter att begränsa den pågående uppvärmningen i linje med vad som slogs fast i Parisavtalet.
EU:s klimatutsläpp måste minska mer och snabbare än idag. Men EU måste också ta krafttag mot de många farliga kemikalier som finns runt omkring oss alla och öka skyddsinsatserna för den biologiska mångfalden om en ekologisk katastrof ska undvikas.
Socialdemokraterna är den största progressiva gruppen i Europaparlamentet och kan tillsammans med rödgröna och liberala kolleger driva fram en politik som gör skillnad för klimatet och miljön.
Jag var själv med och förhandlade fram skärpta regler för EU:s utsläppshandel och för ökad energieffektivitet häromåret. De regelverken är grundbultar i EU:s klimat- och energilagstiftning och kommer att leda till att koldioxidutsläppen minskar med flera miljarder ton. Dessutom ger de nya reglerna människor bättre möjligheter att använda energi på ett smartare och mera hållbart vis.
Socialdemokraterna spelade en avgörande roll för att höja ambitionen i regelverken, men det var tack vare ett gott samarbete med rödgröna och liberala kollegor som vi lyckades få igenom de nya reglerna trots kompakt motstånd från parlamentets konservativa grupper.
Erfarenheterna tar jag med mig i min nya roll som samordnare i miljöutskottet. För att kunna genomföra en progressiv politik som gynnar klimatet och miljön måste vi som är progressiva ledamöter arbeta målmedvetet och i gott samarbete. Tillsammans kan vi göra stor skillnad och driva på för ett mer klimatsmart och ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.
Nu återstår det att se om den tillträdande EU-kommissionen under Ursula von der Leyen kommer att göra tillräckligt för miljön och klimatet. Med stor sannolikhet behöver miljöutskottet arbeta för att höja ambitionen i kommissionens förslag.
Vi socialdemokrater driver bland annat på för:
• att EU formellt lagstiftar om målet att nå nettonollutsläpp till år 2050, vilket i sin tur kräver att EU:s utsläpp minskar betydligt snabbare, med minst 55 procent, till år 2030.
• att EU ska ha en tydlig handlingsplan för att stärka skyddet för den biologiska mångfalden från år 2020 och framåt, genom att stärka skyddsåtgärderna och främja livskraftiga levnadsmiljöer för djur och växter.
• att EU ska ha en kraftfull strategi för en giftfri miljö, med syfte att fasa ut farliga kemikalier, inte minst hormonstörande ämnen, från allakretslopp. Vi vill också att EU verkar för ett internationellt Parisavtal för kemikalier.
• ytterligare skärpningar av EU:s lagstiftning på klimat- och energiområdet, som en del av att Europa stärker sina åtaganden för att leva upp till Parisavtalet. I synnerhet flygets och sjöfartens utsläpp behöver minskas avsevärt.
Lika viktigt som det är att agera, lika viktigt är det att åtgärderna genomförs på ett bra sätt. Omställningen för ett mer hållbart levnadssätt måste vara socialt rättvist.
Som socialdemokrat är jag förvissad om att utvecklingen till ett mer hållbart levnadssätt bara kan lyckas med ett starkt samhälle, där ingen lämnas på efterkälken. Därför måste omställningen kopplas till en aktiv fördelningspolitik.
Sverige ligger i framkant på klimat- och miljöområdet och har en progressiv politik som vi socialdemokrater för fram i EU.
Under förra mandatperioden var jag ensam svensk som ordinarie ledamot i EU-parlamentets miljöutskott. Jag välkomnar att vi nu är fem ordinarie ledamöter från Sverige och ser fram emot att arbeta ihop med de andra. Tillsammans kan vi uträtta mycket.

Jytte Guteland

Jytte Guteland (S) är Europaparlamentariker och samordnare för den socialdemokratiska gruppen i parlamentets miljöutskott.
Gå till toppen