Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Minnesord om Göran Hallberg

Göran Hallberg, Eslöv, docent i nordiska språk och arkivchef vid Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, har avlidit i en ålder av 79 år. Närmast sörjande är makan Inger och sönerna Anders, Martin, Håkan med familjer samt systrar och svägerskor med familjer.

En av mina äldsta och käraste studiekamrater har gått bort. Jag träffade Göran 1962 på ett trebetygs­seminarium i nordiska språk i Lund och den vänskap som då uppstod mellan oss blev livslång.
Göran Hallberg föddes i Ängelholm och bodde de fem första åren i Landskrona, innan familjen flyttade till Falkenberg. Där växte han upp med två yngre systrar. Efter studentexamen i Halmstad 1959 tjänstgjorde Göran 1960 som soldat i en svensk FN-bataljon förlagd i Gaza och senare Kongo, där inbördeskrig brutit ut.
Om sina upplevelser som fredsbevarande FN-soldat i Kongo rapporterade han fortlöpande i en serie artiklar i Hallands Nyheter.
Efter FN-tjänstgöringen följde studier vid Lunds universitet som 1965 resulterade i en filosofie magisterexamen (nordiska språk, litteraturhistoria, historia). Därefter inriktade han sig på nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning. 1969 avlade han filosofie licentiatexamen och 1975 blev han filosofie doktor med sammanläggningsavhandlingen Studier över skånska bebyggelsenamn.
1968 fick han anställning vid Landsmålsarkivet (senare Dialekt- och ortnamnsarkivet) i Lund. Där skolades han in i arkivarieyrket av bland andra Ingermar Ingers, legendarisk kännare av skånska dialekter, och där kom han att tillbringa hela sitt yrkesverksamma liv. 1993 blev han arkivchef och 2006 avgick han med pension.
Göran Hallbergs omfattande författarskap, varav merparten rör ortnamn och ortnamnsforskning, kännetecknas av klokt omdöme, akribi, stor förtrogenhet med källor, god lokalkännedom och stor kulturhistorisk beläsenhet.
Inte mindre än sju volymer av Skånes ortnamn gav han ut, den första 1991 (Bara härad), den sista 2016 (Torna härad och Lunds stad), en forskar- och ut­givargärning av stora mått. Han har också skrivit om dialekter (bland annat i Nationalencyklopedins landskapsartiklar), personnamn, namngivning och namnvård och sammanställt bibliografier och register av skilda slag.
Han skrev under femtio års tid ett stort antal artiklar och recensioner i dagspressen. Han medverkade som skribent i den årliga Litteraturkrönikan i Arkiv för nordisk filologi 1997–2011 och som lektör i dialektologi och kultur- och bebyggelsehistoria för Bibliotekstjänst under 90-talet.
Som ortnamnsspecialist var Göran också flitigt anlitad och eftertraktad som föredragshållare. Han medverkade också i flera radioprogram, bland annat i Radio Kristianstad och Radio Blekinge. Han ingick också fram till sin pension i referensgruppen för namn­ärenden i Lunds kommun.
1976–1996 och 2004–2008 var han redaktör för Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift och 1997–2008 tillsammans med Christer Platzack för Arkiv för nordisk filologi.
Göran och Inger, som träffades 1956, gifte sig 1965 och var sedan 1968 bosatta i Eslöv, där Inger arbetade som lågstadielärare. Paret fick tre söner.
I Eslöv var Göran politiskt engagerad bland annat som ordförande i kommunfullmäktige 1988–1991, 1994–1998 och ledamot i kulturnämnden 1983–1997 och namnberedningsgruppen 1983, 1986, 1992, 1995.
Till sin natur var Göran vänlig, generös och tillmötesgående, nästan lite tillbakadragen, omtyckt av alla, och försedd med en humoristisk och praktisk ådra, mycket allmänbildad och road av korsordslösning.
Hans stora glädjeämne var den täta och nära kontakten med barnbarnen.
För mig har Göran betytt oerhört mycket inte bara som studiekamrat utan också som människa, inte minst hans värmande vänskap.
Han förärades en festskrift på sin 60-årsdag av kolleger, släkt och vänner.
Lars Svensson
Gå till toppen