Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Vi har tagit en rad initiativ som kommer att göra skillnad inom äldreomsorgen

Vi har tagit en rad initiativ som kommer göra skillnad. Det handlar om flera satsningar på personalen, exempelvis vårdserviceteam och timanställning av ungdomar för att avlasta och skapa guldkant för de gamla. Det menar Lars Thunberg (KD).Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT
Jag uppskattar det stora engagemanget för våra äldre, där många insändare med all säkerhet bottnar i ett patos för att äldre ska kunna leva ett värdigt liv, just det som är vård- och omsorgsnämndens uppdrag. Några har dock karaktären av politiska markeringar där tyvärr både smutskastning och osanningar förekommer. Ärlig och öppen debatt är viktig så att vi politiker kan lyssna på alla synpunkter men också kunna ge en korrekt och saklig information.
Mycket återstår innan jag som ansvarig politiker för vård och omsorg är helt nöjd. HD har redogjort för vissa brister i stadens vårdboenden, exempelvis på Attendo Valltorp som nu är särskilt aktuellt. Det är dock inte så att HD ”avslöjar” missförhållanden som annars är dolda. Både vård- och omsorgsförvaltningen och vi politiker gör egna besök, både anmälda och oanmälda, och de flesta av våra dokument är offentliga handlingar. Dessutom gör IVO (Institutionen för vård och omsorg) besök, där den senaste rapporten gäller en inspektion på Valltorp i januari. Bland det som kritiseras finns brister som åtgärdats under våren men vissa har också naturliga förklaringar. Exempelvis att tillståndet för antalet boende överskrids med två personer beroende på att man välkomnar parboende, enligt en lag från 2012, och inte ville tvinga två andra hyresgäster att flytta.
Vi välkomnar att brister lyfts fram, när jag gör besök brukar jag först fråga om det som inte fungerar, det är viktigt för att kunna vidta åtgärder. Alla enheter har skyldighet att anmäla brister och varje synpunkt och klagomål följs upp, självklart även avtalen med privata utförare. Avtalet med Attendo är det tuffaste som staden tecknat och jag har beställt en särskild juridisk granskning om grunderna för att eventuellt säga upp avtalet. Det är mycket viktigt att de lever upp till sina åtaganden men lika viktigt att staden agerar professionellt.
Någon är besviken på att KD inte åstadkommit mera på sju månader med det politiska ansvaret för äldreomsorgen. Vår höga ambition i valrörelsen kvarstår självfallet och tillsammans med Alliansen har vi tagit en rad initiativ som kommer göra skillnad. Det är ingalunda ”bara” utbyggnad av wifi på samtliga vård- och LSS-boenden. Det handlar om flera satsningar på personalen, exempelvis vårdserviceteam och timanställning av ungdomar för att avlasta och skapa guldkant för de gamla. Vi högprioriterar välfärden och för första gången på många år får vård och omsorg merparten av tillskottet. För att klara vårt uppdrag ser vi också över möjligheterna att öka intäkterna med taxor och avgifter, men där har vi tyvärr inte den röda oppositionen med oss fullt ut, trots att kostnadsskyddet för den som inte har pengar är orubbat.
Många andra frågor återstår att kommentera, utrymmet räcker dock inte till nu. Men påståendet att vi gjort personalneddragningar inom äldrevården stämmer inte, vi håller ställningarna trots att alla stadens förvaltningar försöker att effektivisera och spara.
Och än en gång – kvalitet är viktigare än vem som utför vården.

Lars Thunberg (KD)

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Gå till toppen