Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Fortfarande oklart vad som orsakade fiskdöd i Råån

Provsvaren från Råån säger att det var höga halter av ammonium i vattnet som rann ut från dagvattendammar – men varför de var höga är okänt.

Råån flöt vackert, men de höga halterna av ammonium gjorde det till en giftig miljö för fiskarna.Bild: Sven-Erik Svensson
I början av augusti upptäcktes döda fiskar i Råån och döda får som låg intill ån. Djurdöden var ett mysterium och provsvaren som nu kommit ger inte heller klara besked.
Läs också Flera får hittas döda efter utsläpp
Det fanns ingen olja i vattnet, inte heller några avvikande halter av metaller. Det som stack ut var höga halter av ammonium.
"Ammonium är toxiskt för vattenlevande organismer. Det kan bildas vid syrefria förhållanden, hög temperatur och höga halter av organiskt material", förklarar miljöförvaltningens Amina Qasim i ett mejl.
Men man vet inte varför halten av ammonium blev så hög.
Däremot kan det bli aktuellt med olika förebyggande åtgärder för att minska risken för att djurdöden ska upprepas.
Och det miljöförvaltningen i första hand tänker sig är en fortsatt dialog med stadsbyggnadsförvaltningen och Nordvästra Skånes vatten och avlopp kring olika åtgärder de kan genomföra, såsom rensning av dammar, dimensionering och rutiner kring dagvattenhantering.
Läs också Efter djurdöden – provsvaren dröjer i två veckor
Gå till toppen