Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Insändare: ”Moderna tider i Höganäs”

Bengt Silfverstrand tycker till om kommunens vård- och omsorgsplan.

I en så kallad medborgardialog med pensionärsföreningarna den 19/8 gavs en gedigen genomgång av pågående arbete med kommunens vård-och omsorgsplan för åren 2020-2023.
Vi står inför stora utmaningar framöver. Den demografiska utvecklingen visar till exempel att antalet personer över 80 år i vår kommun ökar med 65 procent 10 år framåt. Hur vill kommunen möta dessa behov? Ja, enligt de signaler som gavs är ledorden automatisering, robotisering, rationalisering, effektivisering och digitalisering.
I andanom ser jag den lille luffaren Charlie Chaplin vid det löpande bandet i filmklassikern Moderna Tider från 1936. Ska en redan idag hårt pressad personal få ännu mindre tid till att umgås med de gamla i hemtjänst och vårdboenden? Förväntas personalen skruva upp arbetstempot och förflytta sig snabbare mellan enheterna?
Det nytänkande som efterlyses pågår hela tiden liksom insatserna från anhöriga, pensionärs- och funktionshinderföreningar med flera frivilligorganisationer. Vi avlastar genom våra verksamheter faktiskt kommunen i flera avseenden.
I DHR ger vi också ett frikostigt ekonomiskt stöd till funktionsnedsatta barn och ungdomar och till kommunala projekt som t ex Sjöcrona lekpark. Nej, hur man än försöker vrida och vända på saken så fattas en viktig pusselbit i det kommunala tänkandet.
De ökande vårdbehoven till följd av befolkningsutvecklingen med alltfler äldre kommer att kräva ökade ekonomiska resurser. Enbart för att klara en välfärd på nuvarande nivå krävs skattehöjningar enligt både Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och landsting.
Vårdkrävande verksamheter fordrar mer personal. Så fram ur gömslena kära kommunpolitiker och berätta hur ni ser på saken.

Bengt Silfverstrand

Gå till toppen