Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Torekovsplan för 55 nya lägenheter överklagad

I början av sommaren lämnade kommunen klartecken för 55 lägenheter på ett område i Torekov. Ett besked som nu är överklagat.

Bygget av nya lägenheter på Sunnanområdet när Byamacken och Ica i Torekov får vänta. Detaljplanen som tillåter 55 nya lägenheter har överklagats.Bild: Michael Lundblad
Båstads kommun har lämnat klartecken för en ny detaljplan för ett nytt bostadsområde vid bensinmacken och Ica i Torekov. Som mest kan det bli tal om 55 lägenheter på området som går under namnet Sunnan 10.
Reaktionerna under de år kommunen arbetat med detaljplanen har varit många och kritik har framförts från flera håll. När beslut om planen fattades stod det klart att området delas upp i två etapper. För etapp 2 närmast macken får exploatören stå för kostnaden för en eventuell framtida flytt av bensinstationen.
Men alla är inte nöjda med det nya. Detaljplanen har överklagats av en privatperson och Torekov By AB, TBAB, som ägs av cirka 300 personer, föreningar och företag. Bolagets roll är att bevara, utveckla och stödja samhälls- och serviceutbudet på orten.
I sitt överklagande framhåller Torekov By AB att man anser att planen tillåter byggnation som är helt främmande för Torekov. TBAB menar att byggnationen som tillåts kommer att innebära att de nya husen blir högre än de omgivande.
Bolaget riktar även kritik mot arbetsprocessen som ledde fram till att planen godkändes. En lång process som man hävdar har hastats fram utan lyhördhet och förankring bland kommunens medborgare som bor just i Torekov.
I överklagandet framförs kritik mot både själva detaljplanen och på det sätt den tagits fram. Man menar bland annat att de synpunkter som framkommit från föreningar, boende och näringsidkare inte beaktats.
TBAB ställer sig bland annat kritiskt till att planerna förändras under årens lopp och man menar att det då inte förekommit några nya öppna samråd med boende och näringsidkare. Istället hävdar TBAB att kommunen valt att prioritera att uppmärksamma exploatörens synpunkter och önskemål framför samråd med alla de som påverkas.
Man menar även att den nya planen inte följer översiktsplanen för området.
Fredrik Brodin arbetar som konsult för exploatören Båstad Sunnan fastighets AB. Enligt honom kommer exploatören inte att göra något på området innan detaljplanen vunnit laga kraft.
– Det finns tre alternativ. Antingen bygger man själv eller så har man ett samarbetsavtal med någon lokal part, eller så säljer man byggrätten till någon. Det tar man inte ställning till innan planen är klar, säger Fredrik Brodin.
Hur exploatören ställer sig till en eventuell andra etapp anser Fredrik Brodin är för tidigt att ta ställning till. För den andra etappen har beslutats att det nuvarande arrendeavtalet för macken som gäller till 1 juni 2024 först måste löpa ut.
Det blir sedan upp till de politiker som styr vid det tillfället att besluta om hur de vill ha det. I beslutet ingår även att en kommande exploatör i samband med en eventuell mackflytt ska finansiera flytten.
– Det är inte aktuellt just nu. Det handlar om ett senare skede som förmodligen är flera år bort. Det är mer en gissningslek vad som kommer att hända där, säger Fredrik Brodin.
I planbestämmelserna ingår att minst hälften av lägenheterna måste vara hyresrätter. Förhoppningen från kommunens sida är att det ska bli fler året runt-boende i Torekov och enligt kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) hoppas man på att få igång flyttkarusellen.
– Hyresrätten har fått lite av en revansch. Det kan handla om någon form av äldrebostäder eller trygghetsboende. Det kan också vara hyresformer. Det finns flera alternativ, säger Fredrik Brodin som tror att det nya blir bra för Torekovs stadsbild.
I första etappen ges möjlighet att bygga utanför mackens skyddsområde som innebär att det inte får byggas bostäder inom en radie på 25 meter från bensinpumparna. Totalt tillåter planen 55 nya lägenheter. Radhus- och flerbostadshus som är på två, 2,5 eller tre våningar.
När detaljplanen antogs av kommunstyrelsen ville Bjärepartiet att planen ur demokratisynpunkt skulle beslutas av kommunfullmäktige och inte kommunstyrelsen. Detta bland annat med tanke på att förslaget diskuterats under lång tid.
Gå till toppen