Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Temporära förskolor kan lösa lång kö och trängsel

Förslag på modulförskolor både i Kvidinge och i Åstorp finns nu från bildningsförvaltningens chef och kommunchefen. Syftet är att lätta på trångboddheten i Åstorps förskolor och möta ett ökat behov. ”Från och med nyår blir det akut” säger förvaltningschef Annika Hoppe.

I början av året stod det klart att det totalt behövdes runt 60 nya förskoleplatser.
Ärendet har varit uppe i både bildningsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott, men i den senare rådde det oenighet och frågan skickades tillbaka till förvaltningen för komplettering.
Nu har bildningsförvaltningens chef Annika Hoppe och den tillförordnade kommunchefen Paul Eklund i en skrivelse föreslagit temporära lösningar som kan vara klara under första halvan av 2020.
– Det är viktigt att vi tydliggör behoven utifrån att man i det förra KSAU önskade kompletterande uppgifter, säger Annika Hoppe.
Förslagen gäller både centrala Åstorp och Kvidinge och handlar om modulskolor. I samråd med det kommunala bostadsbolaget vill man uppföra en temporär förskola på Rågenskolans tomt med plats för minst 80 barn. Där ska det också finnas möjlighet att utöka skolan för ytterligare 80 barn.
I området finns redan 40 barn i kö och under 2019 föddes ytterligare cirka 50 barn. Dessutom kämpar förskolorna med överinskrivningar redan idag.
– Vi har haft en kraftig ökning av antalet barn ända sedan 2015 och det har man kunnat lösa på ett någorlunda tillfredsställande sätt. Sen när vi tittar på vår statistik så kan vi se att vistelsetimmarna per barn har ökat i hela kommunen och det blir ju ett otroligt större tryck på lokalerna, säger Annika Hoppe.
Siffror från bildningsförvaltningen visar att antalet timmar kommunens barn spenderar på förskolan ökat med runt 1 000 timmar per år de senaste åren. Tanken med modulerna som nu ligger på förslag är att även kunna avveckla tidigare temporära lösningar.
– Vi har sagt att varje temporär lösning i slutändan också måste ersättas av en permanent lösning.
Att bygga på Rågenskolans tomt kräver inte en ändring i detaljplanen och kan därför påbörjas direkt. Hyran för modulerna uppskattas till drygt 1,5 miljoner kronor per år.
I Kvidinge föreslår förvaltningen en förskola med plats för 40 barn som ska placeras väster om Kvidinge skola. På orten finns det planer på en ny permanent förskola på Prästamarken, men den väntas stå klar först 2022.
I området står tio barn på kö och under 2019 föddes 23 barn som kommer behöva förskoleplats framöver. Hyran per år för modulerna i Kvidinge beräknas landa på 930 000 kronor.
I kommunstyrelseförvaltningens budget finns 2,5 miljoner avsatta just för att lösa platsbehoven i förskolan och det är dessa medel som cheferna föreslår att man använder för åtgärden.
– Ur mitt perspektiv är det viktigt med ett politiskt beslut. Från och med nyår blir det akut. I den bästa av världar kan vi ha dem klara i kvartal ett eller två 2020, säger Annika Hoppe.
Gå till toppen