Annons

Annons

Annons

opinionKinesiska muren rasar

Aktuella frågor
”Möjligheten att plundra och kapa bostadsrättsföreningar kräver skärpt lagstiftning.”

De som bor i drabbade föreningar är dubbelt utsatta. Dels genom att de berövas sina rättigheter som bostadsinnehavare eftersom deras förening är kapad, dels genom att det kan vara näst intill omöjligt att flytta. Det skriver de två socialdemokratiska riksdagsledamöterna Hillevi Larsson och Ola Möller.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Idag har ingen myndighet övergripande ansvar för tillsyn och kontroll av bostadsrättsföreningar, skriver artikelförfattarna.

Bild: Lars Brundin

Annons

Det finns åtskilliga exempel på kapade och plundrade bostadsrättsföreningar i Sverige. Ett av de grövsta fallen gäller två bostadsrättsföreningar i den så kallade ”Kinesiska muren” i Malmö. Huvudproblemet är inte att de som bor i dem saknar kunskap om sina rättigheter. Kunniga och drivande personer i föreningarna har förgäves kämpat i åratal för att komma ur den gisslansituation de befinner sig i.

Oseriösa aktörer kan tillskansa sig majoriteten av rösterna i en bostadsrättsförening genom att skriva in det i stadgarna och därmed få makt över föreningen.

Kronofogden, jurister och mäklare bekräftar att de som bor i föreningarna inte har mycket att sätta emot oseriösa personer och företag som kapar, vansköter och plundrar deras bostadsrättsföreningar, och kräver därför skärpt lagstiftning.

Annons

Annons

En möjlighet skulle kunna vara att förtydliga lagen så att det blir omöjligt för en ensam aktör att ha en majoritet av rösterna i en förening. Man skulle också kunna lagstadga att huvudregeln är att styrelsemedlemmar ska bo i bostadsrättsföreningens lägenheter. Undantag skulle kunna vara om det inte finns tillräckligt många boende som är intresserade och lämpade för ett styrelseuppdrag.

När det gäller "Kinesiska muren" har bostadsrättsföreningen vägrat lämna ut det mäklarblad som är nödvändigt för att de som bor i en lägenhet ska kunna sälja den. Utan mäklarblad kan de inte flytta.

Det borde vara obligatoriskt att skyndsamt lämna ut sådana mäklarblad så fort någon som bor i bostadsrättsföreningen begär det.

Vanskötseln och plundringen av bostadsrättsföreningar riskerar att leda till stor ekonomisk förlust för dem som bor i lägenheterna när de ska sälja dem. Ändå ska de lån de tagit betalas tillbaka och om de tänkt sig att köpa en ny bostad behövs kapital.

De som bor i de drabbade föreningarna är dubbelt utsatta. Dels genom att de berövas sina rättigheter som bostadsinnehavare eftersom deras förening är kapad, dels genom att det kan vara näst intill omöjligt att flytta.

I bostadsrättsföreningen Ida i Malmö, som också kapats och plundrats, hotas de boende inte av tvångsförsäljning som i ”Kinesiska muren”, men de har ändå lidit stor skada. Föreningen har rånats på cirka 250 miljoner kronor. Konsekvensen för de boende är bland annat att deras lägenheter kraftigt förlorat i värde på bostadsmarknaden och höjda månadsavgifter för att kompensera för det ekonomiska bortfallet.

Annons

Med tanke på att vite och böter mot bostadsrättsföreningar i många fall inte har någon annan effekt än att de som bor i dem drabbas ännu hårdare av växande skulder och tvångsförsäljning, är en annan möjlighet att lagstiftningen skärps så att de värsta fallen av kapning, vanskötsel och plundring leder till fängelsestraff. För de mest oseriösa aktörerna är det mer avskräckande än böter, som de ändå inte betalar.

Annons

Idag finns det ingen myndighet med övergripande ansvar för tillsyn och kontroll av bostadsrättsföreningar. Om någon myndighet får det ansvaret skulle de som bor i föreningarna kunna känna sig tryggare, deras rättssäkerhet skulle öka.

Idag behöver endast några av landets största bostadsrättsföreningar lämna in årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket. Om alla bostadsrättsföreningar skulle vara tvungna att varje år lämna in årsredovisning skulle både myndigheter och de som bor i föreningarna få bättre insyn i hur föreningarna sköts. Eftersom krav redan finns på att bostadsrättsföreningar ska upprätta årsredovisning är det ingen betungande uppgift för dem att också skicka in den.

Den som bor i en hyreslägenhet kan deponera delar av eller hela sin hyra direkt till länsstyrelsen. På så sätt slipper hyresgästerna vräkning och kan ha rätt att få pengar tillbaka om det finns brister i lägenheten. Om även den som äger en bostadsrätt får möjlighet att deponera hela eller delar av sin avgift till bostadsrättsföreningen hos länsstyrelsen, skulle det stärka bostadsrättsägarnas ställning gentemot oseriösa bostadsrättsföreningar.

Annons

Dagens lagstiftning räcker inte för att skydda dem som bor i bostadsrättsföreningar. Regering och riksdag bör snarast se över och skärpa lagstiftningen för att stoppa kapning, vanskötsel och plundring av bostadsrättsföreningar.

Hillevi Larsson (S), riksdagsledamot, sitter i skatteutskottet och är från Malmö.

Ola Möller (S), riksdagsledamot, sitter i civilutskottet och är från Helsingborg.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan