Annons

Annons

”Både Sveriges och Danmarks regering har visat ett stort ointresse för Öresundsregionen.”

Opinion

Det stämmer inte att samarbetet inom Öresundsregionen innehållsmässigt är mer omfattande än tidigare, skriver Hans-Åke Persson, professor emeritus i europeisk historia vid Roskilde universitet, och Christer Persson, docent i ekonomisk geografi.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bygget av forskningsanläggningen ESS. Bristen på samplanering inför ESS är ett av flera exempel på att regeringarna både i Sverige och Danmark visat ett stort ointresse för Öresundsregionen under många år, skriver artikelförfattarna.

Bild: Lars Brundin

Annons

Ett av våra syften är att få igång en debatt om Öresundsregionens utveckling, nuvarande tillstånd och framtid. Vi välkomnar därför att Carl-Johan Sonesson (M) och Henrik Fritzon (S) bemöter vårt påstående att det idag är som om Öresundsregionen knappt existerar (Aktuella frågor 26/8). Men vi anser att de skönmålar situationen.

* Det stämmer inte att vi bygger vår beskrivning av Öresundsregionen på några projekt som gått i stöpet. Istället har vi gjort en bred analys som bland annat omfattar hur Sverige respektive Danmarks regering har agerat, pendlingens utveckling, den ekonomiska utvecklingen och förhållandena inom transportsektorn.

* Det stämmer inte att samarbetet inom Öresundsregionen innehållsmässigt är mer omfattande än tidigare. Greater Copenhagen är i första hand en marknadsföringsorganisation, vilket innebär att samarbetet över Öresund är snävare än tidigare. Dessutom torde den främst gagna Köpenhamnsregionen. Det är ju Greater Copenhagen som lanseras. Varken Skåne eller Region Halland, som ingår i samarbetet, syns i varumärket.

* Carl-Johan Sonessons och Henrik Fritzons påstående att Öresundsregionen är stark är märkligt. Ekonomiskt sett, räknat som bruttoregionprodukt per capita, ligger Öresundsregionen enligt OECD efter Stockholm, Helsingfors, Oslo och Hamburg men före Berlin. Siffrorna kommer från2016, men är de senaste som går att få fram. Dessutom leder ett utökande av regioner med utkantsområden ofta till en försvagning av en regions samlade ekonomiska styrka. Här handlar det om att region Halland nu ingår i Greater Copenhagen.

I det här sammanhanget kan även nämnas att pendlingen över Öresund minskat kraftigt från 24 000 år 2009 till 15 000 i dag.

* Sonesson och Fritzon som båda har höga poster inom Greater Copenhagen och Region Skåne, hävdar, häpnadsväckande nog, att samarbetet mellan Sverige och Danmark vuxit sig starkare sedan Brons tillkomst. Vi tolkar det som att de avser samarbetet kring frågor som berör Öresundsregionen. Verkligheten är att regeringarna i både Sverige och Danmark visat ett stort ointresse för Öresundsregionen under många år, något som har hämmat utvecklingen. Bestående gränshinder, gränskontroller, flygplatskonkurrens, kampen om EU:s läkemedelsmyndighet EMA, bristen på samplanering inför forskningsanläggningen ESS är några exempel. Regionala och lokala aktörer har en viktig roll, men staternas agerande är avgörande för Öresundsregionens framtid. Besluten om infrastruktur, gränshinder och liknande ligger på regeringsnivå.

Mot den här bakgrunden är det svårt att som Sonesson och Fritzon hävda att Öresundsregionen är starkare än någonsin.

Hans-Åke Persson , professor emeritus i Europeisk historia vid Roskilde universitet.

Christer Persson, docent i ekonomisk geografi och tidigare utvecklingschef i Malmö stad.

Annons

Annons

Annons

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy