Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ventrafiken får sänkta miljonbidrag

Region Skåne och Landskrona stad har enats om det avtal som minskar färjetrafikens bidrag de närmaste åren. Då blir det också dyrare för dem som idag köper endagsbiljetter med Skånetrafiken.

Ventrafiken får sänkta bidrag – och Skånetrafiken slutar sälja enkelbiljetter till ön.Bild: Moa Dahlin
Ventrafiken får, som tidningen tidigare berättat, räkna med sänkta driftsbidrag. Det årliga bidraget på 21 miljoner kronor minskas med 5,4 miljoner kronor, eftersom rederiet de senaste tre åren gjort en årlig vinst på 5–6 miljoner kronor.
Region Skåne minskar sitt bidrag till 7,7 miljoner kronor, och då gör Landskrona stad likadant.
– Målsättningen är att vi betalar lika mycket för detta, säger Torkild Strandberg (L), ordförande i kommunstyrelsen som på torsdagen klubbade avtalet om persontrafik mellan Landskrona och Ven.
– Det som är nytt är att vi är överens med Skånetrafiken om bidragets storlek, men även hur vi ska reglera Skånetrafikens biljetter kontra Ventrafikens biljetter, säger Torkild Strandberg.
Ventrafiken höjde biljettpriserna från den första juni. Då blev enstaka biljetter dyrare, enkelresan höjdes till exempel till 90 kronor för gästande besökare och turister. Månadskort, 10-klippkort och motorfordon hölls oförändrat för att inte drabba dem som bor på Ven.
Förutom ett årligt bidrag på 7,7 miljoner kronor för åren 2019–2023 innehåller avtalet en klausul om vinstdelning om rederiet fortsätter att redovisa vinst. Om resultatet före bokslutsdispositioner och skatt landar på minst en miljon kronor, ska hälften av resterande överskott betalas tillbaka till Region Skåne.
Linus Olsson, vd för Ventrafiken, säger att det är för tidigt att uttala sig om vad sänkta bidrag får för konsekvenser för verksamheten, eller om det kan innebära höjda biljettpriser.
– Det nya regionavtalet ska först tas i kollektivtrafiknämnden den 27 september, säger han.
Ventrafiken har styrelsemöte i morgon fredagen. Enligt Linus Olsson finns inget förslag om ändrade taxor på dagordningen.
Avtalet styr även trafikutbudet. Under hela året ska Ventrafiken ha minst nio turer vardera riktning måndag–fredag, och minst sex turer lördag, söndag och helgdag. Trafikutbudet ska också anpassas efter tågtider ”för att möjliggöra arbetspendling till Helsingborg och Malmö/Lund-området”. Dessutom ska utbudet göra det möjligt för Venbor att pendla till skolor och fritidsaktiviteter på fastlandet.
Det nya avtalet innebär också dyrare överfart för dem som idag köper enkelbiljett till Ven via Skånetrafiken, i biljettautomater eller med jojokort som ska försvinna.
– Skånetrafiken kommer inte längre att sälja enstaka biljetter till Ven, det är enbart periodkortet som gäller, förklarar Linus Olsson.
Nyordningen gäller från 15 december. Då ska Ventrafikens biljettsystem vara uppdaterat för att kunna scanna av QR-koden i Skånetrafikens app. Det ligger sedan till grund för den ersättning som Region Skåne ska betala månadsvis för dem som reser med periodkort som gäller till Ven. Ersättningen motsvarar enkelbiljetten, 90 kronor, men aldrig mer än 690 kronor per 30-dagarsperiod för en periodkortskund.
Samtidigt är det bara Ventrafiken som säljer endagsbiljetterna.
Gå till toppen