Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Förslag: dra in Ekeby bibliotek för att spara

Biblioteksfilialen i Ekeby kan läggas ner för att spara in på kommunens driftskostnader. Blir det så kan Ekebyborna få bokbussturer som ersättning.

Att dra in filialen i Ekeby är ett förslag för att minska kommunens driftskostnader. Biblioteket ligger i samma byggnad som skolan.Bild: Niklas Gustavsson
Biblioteken är ett av flera områden där politikerna diskuterar besparingar för att minska kommunens driftskostnader.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett möjligheterna att spara på biblioteken i Billesholm eller Ekeby.
I Billesholm vill man ogärna dra ner eftersom man där har satsat på ”meröppet”, som kom i gång förra året och innebär att låntagarna kan komma in och använda biblioteket utöver det vanliga öppethållandet. Pågatågsstationen som öppnar 2021 och den tillväxt som väntas på orten talar också mot att stänga Billesholmsfilialen, enligt förvaltningen.
Om filialen i Ekeby stängs och ersätts av bokbussturer till Ekeby kan man spara 649 000 kronor om året, enligt utredningen.
Kultur- och fritidschefen Kent Andreasson betonar att utredningen om besparingar är ett uppdrag från fullmäktige.
– Det här är ju inget som kultur- och fritidsförvaltningen förordar.
Bokbuss kan innebära vissa fördelar, enligt förvaltningen, med tanke på att man kan göra flera stopp och nå fler. Men det framhålls också att Ekebys biblioteksfilial fungerar som en mötesplats i byn, har många samarbeten lokalt och att värdet inte så enkelt kan mätas ekonomiskt.
Sverigedemokraternas två ledamöter reserverade sig när utredningen togs upp i kultur- och fritidsnämnden till förmån för sitt eget yrkande, som gick ut på att spara in på Billesholms biblioteksfilial i stället för Ekebys.
Besparingsförslaget togs senast upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson (S) tror inte nedläggningen av filialen i Ekeby är det bästa sättet att spara.
– Hur vi än gör måste vi ha ett skolbibliotek.
Skollagen säger att elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Rektorerna har ansvaret för att se till att det målet följs. Men hur stort ett skolbibliotek måste vara och vilken service som ska finnas där är inte reglerat i detalj, enligt Skolverket.
Biblioteken, som tillhör kultur och fritid, tecknar idag avtal med skolorna om utnyttjande av bland bibliotekarieresurser.
Enligt Kent Andreasson står elever och pedagoger för den övervägande delen av besöken.
– Ekeby bibliotek skulle väldigt lätt kunna göras om till en fantastiskt skolbibliotek.
Gå till toppen