Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Anders Åkesson: ”Region Skåne har som målbild att ekonomiskt förstärka primärvården.”

Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.
Det har nästan varit ett mantra bland vårdens beslutsfattare och administratörer att säga sig vilja prioritera äldre med många sjukdomar och säkra en välfungerande vårdkedja för gruppen. Men nödvändiga satsningar och strukturförändringar har inte stått i paritet med de många orden. Raljant skulle man kunna säga att vissa satsningar till vården istället hamnat inom områden som varit lätta att kommunicera och inte utmanat vårdens stuprör.
Många är de äldre och anhöriga som har bittra minnen från vårdkedjor som brustit. Journalsystem som inte integrerar, ofullständiga läkemedelslistor, planer som saknats för vården efter utskrivning från sjukhuset och en läkarkontinuitet som ibland fungerat lika illa som en söndrig ryssja för en fiskare till havs.
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne skrev för tre år sedan under ett uppdaterat avtal som ska säkra vården för äldre med stora vårdbehov. Avtalet tar sikte på ökad tillgänglighet och kontinuitet till läkare för den som har ett stort behov och är inskriven i kommunal hälso– och sjukvård. För att nå målen i avtalet skapades en ny gemensam vårdform mellan huvudmännen. Nu finns cirka 5 100 inskrivna, som genom avtalet fått en tryggare vård.
Huvudmännen i Skåne var framsynta och modiga när det nya avtalet undertecknades.
Den statliga utredningen om samordnad utveckling av god och nära vård har pekat på behovet av en mer sammanhållen vård med fokus på en utökad primärvård och en förstärkt kommunal vård. Januariavtalet beskriver behovet av en ny nationell primärvårdsreform som möter den miljon personer som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys säger har flera vårdbehov och har nedsatt förmåga att själva samordna sin vård. Risken är tyvärr stor att prioriteringarna i de pågående nationella budgetförhandlingarna återigen hamnar någon annanstans inom vårdområdet.
Oavsett nya statliga resurser, så behöver Skåne fortsätta sitt strävsamma arbete med att hålla ihop vården hela vägen. De bägge huvudmännen måste börja se bortom sin egen budget. Ett förslag vore att inrätta gemensamma politiska nämnder mellan regionen och kommunerna som hanterar all nära vård. Därmed skulle också kostnaderna för administrationen som idag finns mellan region och kommun minska.
Region Skåne har en målbild för de kommande åren att ekonomiskt förstärka primärvården. Nya medel är nödvändiga om primärvården ska klara av sitt medicinskt komplicerade uppdrag, men kommunerna måste också steppa upp om vårdkedjan ska fungera. Sjuksköterskans arbete i kommunerna är idag mer komplicerat och pressat än tidigare. Behovet av fler sjuksköterskor i kommunerna kommer att vara stort.
Skåne har börjat tråckla ihop den ibland söndriga vårdryssjan för dem som alla säger sig värna. Flera steg är tagna i rätt riktning, men mer behöver göras.
Gå till toppen