Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarbrev om klimatet och välutbildade kvinnor.

Klimatförnekare och skeptiker.
Alla klimatförnekare är inte högerpopulister, slår Heidi Avellan fast (7/9), ”men många populister är klimatförnekare". Ett skattefinansierat forskningsprojekt på Chalmers ställer samma fråga: Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Bovarna har redan identifierats: utvinningsindustrin, så klart, samt högernationalism och konservativa tankesmedjor.
Jag vill inte bli bedömd utifrån någon kategori; jag vill föra fram mina synpunkter. Avellan skriver om de vetenskapliga rön som framställs av ”seriösa forskare”, det vill säga IPCC:s rapporter. ”Klimatförnekare” är forskare som i varierande grad ifrågasätter IPCC:s hypotes att mänsklig koldioxid orsakar onormal och farlig uppvärmning. Jag definierar samtliga dessa forskare som värda att behandlas seriöst. Deras forskning måste välkomnas, offentliggöras och granskas. Klimatförnekare, menar jag, är de som hindrar, eller inte deltar i, denna process. Här har medierna stor skuld. För att travestera: alla klimatförnekare är inte journalister, men många journalister är klimatförnekare.
Denna tidning har hittills tagit oreserverad ställning för IPCC:s hypotes. Men klimatvetenskapen måste tas på allvar, som just vetenskap – den viktiga grund på vilken politikerna kan fatta kloka beslut och på vilken medborgarna kan välja att enas.
Kevin Benn
SVAR: Kevin Benn framställer den uppfattning som omfattas av den absoluta merparten av forskningen – en siffra som brukar nämnas för att illustrera denna konsensus är 97 procent – som "IPCC:s hypotes"; ett sätt att förminska klimathotet. Ja, tidningen står bakom denna uppfattning och den att världens länder ska leva upp till Parisavtalets förpliktelser. Dels krävs åtgärder för hejda uppvärmningen, dels krävs åtgärder som gör det möjligt att leva med det som inte går att stoppa.
Stora åtaganden. Och tiden är knapp. Att då använda energi till att diskutera om det här ens händer förefaller inte meningsfullt.
Inte bör, utan måste.
I en debattartikel (7/9) skriver Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén att Sverige bidrar till att Amazonas brinner.
Hennes artikel handlar om Brasiliens export av nötkött och sojabaserat djurfoder till EU. Importen uppgick till 141 000 ton 2016, vilket är 40 procent av EU:s totala import av nötkött. Regnskogarna är avgörande för att motverka den globala uppvärmningen. Amazonas är jordens största regnskog och är därför ovärderlig i detta sammanhang.
Lexén påpekar att bränderna inte är en följd av klimatförändringar, vilket tyvärr är en klen tröst för Amazonas regnskog. Bränderna startas för att skapa nya betesmarker för kreatur samt för att öppna nya odlingar för sojaproduktion. Nyligen avskaffade EU en 20-procentig tull på nötkött från Brasilien vilket kommer att innebära en ännu större import av nötkött därifrån och därmed större behov av nya markytor i Amazonas.
Det räcker inte att EU eller den svenska regeringen ställer krav på vad som bör göras för att skövlingarna av Amazons regnskog upphör, de krav som ställs ska vara vad som måste göras. En grupp som ännu inte vaknat till är politikerna. Väldigt sällan ser man artiklar från våra politiker som handlar om klimatförändringarna och vilken inverkan de redan har fått i dag. Det är politikerna som ska fatta alla måste-beslut för att rädda jordens klimat i framtiden. En öppen inbjudan skickas härmed ut till alla politiker i Sverige: delta i en
klimatstrejk med Fridays For Future för att visa att även politiker uppfattat allvaret vi står inför.
Jan-Gunnar Johansson
Välutbildade kvinnor?
Maria Pettersson anser (10/9) ser sig tydligen som en av alla välutbildade kvinnor. Personligen önskar jag inte fler av dem om utbildningen ger denna syn på ens medmänniskor. Hur blir då världen, som dessa välutbildade kvinnor ska förbättra ?
Hon skriver att vissa män "kommer att bli bortvalda, ingen välutbildad kvinna kommer att välja en arbetslös eller outbildad partner". Inget bygger på kärlek och känslor. Men tänk tanken att ingen väljer en välutbildad kvinna?
Walle Persson
Gå till toppen