Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Därför får socialen inte skydda det äldsta Ystadsbarnet

Ystads kommun får bara skydda det äldsta Ystadsbarnet om han börjar knarka, blir kriminell eller prostituerar sig. Att han har vuxit upp isolerad från omvärlden och aldrig har fått gå i skolan är inte tillräckliga skäl. Domaren i målet förklarar varför.

I juni avslöjade HD och Sydsvenskan att en syskonskara i Ystads kommun vanvårdats och isolerats från omvärlden under stora delar av barndomen. Barnen hade aldrig någonsin fått gå i skolan.Bild: Hussein El-alawi
I somras avslöjade HD och Sydsvenskan att en syskonskara i Ystads kommun under stora delar av barndomen levt isolerade från samhället och att de aldrig hade fått gå i skolan.
Fyra av barnen har blivit akut omhändertagna. Men det äldsta syskonet är myndigt och har valt att stanna kvar hos sina föräldrar.
Trots att det har funnits omfattande brister i hemmet har socialtjänsten inte rätt att även skydda det äldsta barnet, kunde HD och Sydsvenskan berätta i onsdags.
Allt beror på att det äldsta syskonet är myndigt.
Peter Kristiansson, chefsrådman på förvaltningsrätten och domare i målet, förklarar:
– När du väl har fyllt 18 år kan du inte bli omhändertagen enligt LVU på grund av brister i hemmiljön. Det kan bara ske på grund av personens eget beteende, säger han.
Socialtjänsten vill tvångsomhänderta det äldsta barnet i Ystadsfamiljen.Bild: Andreas Persson
I klarspråk betyder det att en person som är mellan 18 och 20 år bara kan bli tvångsomhändertagen om hen knarkar, är kriminell eller har ett socialt nedbrytande beteende. Det sistnämnda innebär till exempel att personen prostituerar sig.
Socialtjänsten i Ystad vill vidga begreppet ”socialt nedbrytande beteende” så att det även innefattar det äldsta syskonet som stannar kvar i en miljö där han isoleras från omvärlden. Dessutom är det föräldrarna som styr och kontrollerar hans liv, menar Ystads kommun.
Men förvaltningsrätten håller inte med och skriver i sin dom: ”Av utredningen framgår att det har funnits omfattande brister i hemmiljön och att hans uppväxt på många sätt har skiljt sig från andra barns. Det har emellertid inte framkommit att hans hälsa eller utveckling i nuläget riskerar att allvarligt skadas av hans hemmiljö.”
Förvaltningsrätten har överhuvudtaget inte tagit hänsyn till hur det äldsta barnets vanvårdade och isolerade syskon har haft det under under uppväxten – trots att alla levde under samma tak.
– Varje mål vi får dömer vi helt separat. Återigen, den viktigaste skillnaden är att reglerna är olika beroende på om någon är över eller under 18 år. De yngre syskonen kunde omhändertas på grund av brister i omsorgen. Men det är inte en grund som kan användas för någon som är myndig, säger Peter Kristiansson.
Sista ordet behöver inte vara sagt. Om Ystads kommun väljer att överklaga blir det kammarrätten som avgör om det äldsta syskonets val att stanna kvar i en miljö där han isoleras från omvärlden kan klassas som ”socialt nedbrytande beteende.”
Gå till toppen