Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Sverigedemokraterna har glömt sitt löfte om ekomat.”

Ekologisk mat är inte hela lösningen, men Kravmärkning är idag det ojämförligt bästa oberoende verktyget för att hantera många utmaningar, skriver Linda Birkedal, ordförande för Naturskyddsföreningen i Skåne.

Även om det kan verka uppenbart att en svensk tomat har mindre klimatpåverkan än en spansk på grund av transporten behöver det inte alls vara så, skriver Linda Birkedal, ordförande för Naturskyddsföreningen i Skåne.Bild: Ove Jonsson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Samtliga partier i Skånes regionfullmäktige svarade inför valet 2018 ja på Naturskyddsföreningens fråga om de vill göra Region Skåne ledande när det gäller andel mat som är både svensk och ekologisk. Därför är det bra att Miljöpartiet (Aktuella frågor 12/9) och Allians för Skåne (Aktuella frågor 19/9) för ut den diskussion som pågår bland politiker inom Region Skåne när det gäller ekologisk mat.
Bakgrunden är att Sverigedemokraterna nyligen i ett så kallat initiativärende till regionstyrelsen föreslog att Region Skåne ska sluta köpa in ekologiska produkter. Förslaget är i sig märkligt. Sverigedemokraterna har tydligen glömt sitt löfte om ekomat.
Alliansen konstaterar att frågan om att minska eller slopa inköpen av ekologiska produkter är för tidigt väckt och påpekar att ett nytt miljöprogram för regionens interna arbete ska utarbetas först nästa år. Men redan nu borde det stå utom allt tvivel att det bör innehålla ambitiösa mål för andelen ekologisk mat.
Matproduktionen är starkt bidragande till att många av planetens gränser, som definierats av Johan Rockström på Stockholm Environment Institute, SEI, idag överskrids. Det gäller både klimatet, kretsloppen för näringsämnena kväve och fosfor, markanvändningen och den minskade biologiska mångfalden.
SEI bedömer att läget för planeten är värst när det gäller biologisk mångfald och näringsämnenas kretslopp. SEI säger också att det finns en planetär gräns för påverkan från människospridda kemiska gifter, men anser inte att det vetenskapliga underlaget är tillräckligt för att bedöma om och i så fall hur mycket den gränsen har överskridits.
Ekologisk mat är inte hela lösningen på problemen, men Kravmärkning är idag det ojämförligt bästa oberoende verktyget för att hantera många av utmaningarna.
Allianspartierna frågar Miljöpartiet vilken skog som ska skövlas för att nå en fullskalig omställning till ekologisk mat. Naturskyddsföreningen frågar allianspartierna om de vet vilka drivkrafter som ligger bakom skogsskövling för jordbruksändamål. I Sverige pågår en omställning av jordbruksmark, främst betesmark och ängsmark, till skog. Ibland handlar det om igenplantering, men oftare om gradvis igenväxning. Det är den vanligaste orsaken till att arter bedöms som utrotningshotade (rödlistade) i vårt land.
I Sverige är skogsskövling för jordbruksändamål ett minimalt problem, utmaningen är istället att jordbruksmark omvandlas till skog. I till exempel Brasilien är skogsskövling för att vinna ny, odlingsbar mark ett högaktuellt problem. Till stor del driver efterfrågan på kött skövlingen. En del av efterfrågan kommer från Sverige. En annan drivkraft är ny mark för odling av sojabönor. Enligt reglerna för Krav får sojabönor som odlats på före detta regnskogsmark inte användas som kraftfoder till mjölkkor eller köttdjur.
För den som är oroad över skogsskövling, eller igenväxning av artrika betesmarker, är svenskt, ekologiskt ett bra val av kött. Särskilt om det kommer från naturbete.
Precis som Allianspartierna påpekar är det viktigt att beakta en varas hela livscykel. Men allianspartierna verkar feltolka resultatet av de livscykelanalyser som gjorts. Den största klimatpåverkan från livsmedel kommer nästan undantagslöst från produktionen, inte från transporter till butiker eller grossister. Även om det kan verka uppenbart att en svensk tomat har mindre klimatpåverkan än en spansk på grund av transporten behöver det inte alls vara så. I många fall är närproducerade livsmedel bättre för miljön, men långt ifrån alltid. Dessutom innebär krav på närproducerat, utan krav på ekologiskt, även risk för närbesprutad mat.
Närbesprutatat kan ur ett etiskt perspektiv verka vara rätt. Den som äter besprutade äpplen är även den som får minskat antal bin och andra pollinatörer i sin trädgård. Men det är ett resonemang som inte håller. Även den som bara väljer ekologiskt men bor i det skånska åkerlandskapet drabbas av större mängd rester av kemiska bekämpningsmedel i sin kropp om odlingen inte är giftfri.
Naturskyddsföreningen uppmanar alla partier i regionfullmäktige att stå fast vid sina löften om att Region Skåne ska vara ledande när det gäller svensk ekologisk mat. Av de partier som även lovade att Region Skåne ska bli ledande på minskat matsvinn, minskad köttkonsumtion, ökad andel naturbeteskött och ekologiskt förväntar vi oss ännu mer. Om något mer parti än Sverigedemokraterna har glömt vad de lovade är de välkomna att höra av sig. Naturskyddsföreningen påminner gärna.
Linda Birkedal, ordförande för Naturskyddsföreningen i Skåne som har 22 000 medlemmar.
Gå till toppen