Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Bruka Helsingborgs jordbruksmark på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.”

Om några årtionden kommer den friska levande jorden att vara ovärderlig i takt med att jordbruksmark utarmas och miljöskadliga ämnen ackumuleras, skriver Liberalernas kommunfullmäktigegrupp i Helsingborg.

Totalt äger Helsingborgs stad cirka 1 250 hektar jordbruksmark. På cirka 400 av dem bedriver staden eget jordbruk.Bild: HD Red
Ska den jordbruksmark som Helsingborgs stad äger brukas med ekologiska metoder eller ej? Frågan är aktuell inför att ett nytt beslut ska fattas. Vi i Liberalerna har vår uppfattning klar. För oss är det avgörande att jorden även i fortsättningen brukas fri från miljöskadliga ämnen och på sätt säkrar den biologiska mångfalden, oavsett vad metoderna kallas.
Det är väl känt att många arter är hotade. Inte minst insekter som pollinerar och är en del i kedjan för att människor ska få mat. Av de grödor som odlas till mat är cirka 75 procent helt eller delvis beroende av pollinerande insekter. Sambandet är glasklart – utan pollinerande insekter mindre mat.
En orsak till utarmningen av pollinerare är det så kallade konventionella jordbruket, där en sorts gröda odlas på stora ytor. När den odlade grödan blommar finns mat till insekterna. Men när blomningen är över finns det inte längre tillräckligt med mat och insekterna svälter.
En annan faktor är att de miljöskadliga gifter som används inte bara slår ut de insekter och svampar som riskerar förstöra skörden, utan dödar även de insekter och svampar som håller skadegörare i schack.
Den friska levande jorden innehåller ett myller av bakterier, svampar, maskar, insekter och mikroorganismer om vilka det ännu inte finns någon kunskap. Den friska levande jorden är i sig ett välbalanserat system som ger det som växter de bästa förutsättningarna.
Sverige behöver mer kunskap om hur jord som brukas fri från miljöskadliga gifter ska kunna ge högre och säkrare skördar och vilka växter som tillsammans ger högst avkastning. Tyvärr går endast en mindre del av anslagen till den forskning som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet till att utveckla metoder som säkrar biologisk mångfald. Vi vill att Helsingborgs stad ska bidra till mer kunskap på området genom att upplåta mark till denna forskning.
Det är vår bedömning att om några årtionden kommer den friska levande jorden att vara ovärderlig i takt med att jordbruksmark utarmas och miljöskadliga ämnen ackumuleras. Därför är det klokt att den jordbruksmark som vi som bor i Helsingborgs stad gemensamt äger brukas ansvarsfullt och hållbart för att kunna producera mat även till framtida generationer.
Maria Winberg Nordström
Mats Werne
Margareta Fagerhov,
Christina Palmkvist Wester
Christina Freij
Liberalernas kommunfullmäktigegrupp i Helsingborg.
Gå till toppen