Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”För oss är både tidiga förebyggande insatser och ibland strängare straff nödvändiga.”

I en tid där skjutningar, sprängningar, en omfattande narkotikahandel och ökad otrygghet nästan dagligen plågar Helsingborg och Sverige är det viktigt att hela samhället gör vad det kan för att stävja problematiken, skriver Lars Thunberg och P-O Gunnarsson, Kristdemokraterna.

Arbetslöshet och utanförskap får aldrig vara ursäkt för kriminalitet, skriver artikelförfattarna.Bild: Patrick Persson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Det är bra att de socialdemokratiska kommunalråden i Helsingborg, Anna Ingers, Maria Ward och Jan Björklund, lyfter fram en av Sveriges största samhällsutmaningar, den ökande kriminaliteten (Aktuella frågor 24/9).
Men de tre S-märkta debattörerna kunde inte ha mer fel när det gäller att de styrande partierna i Helsingborg, alliansen, sällan talar om förebyggande åtgärder. Vi kristdemokrater arbetar såväl i Helsingborg som nationellt med att kombinera förebyggande insatser med mer hårda tag där de behövs. Även i alliansens program i Helsingborg finns detta med.
Vi delar Anna Ingers, Maria Wards och Jan Björklunds analys att segregation, utanförskap och ojämlikhet ökar riskerna för brottslighet. Men arbetslöshet och utanförskap får aldrig vara ursäkt för kriminalitet.
De tre debattörerna kommer inte med så många konkreta förslag när det gäller att stärka det förebyggande arbetet. De pekar visserligen på några saker, även om vi inte tidigare hört dem säga att syftet med budgetsatsningar på föreningsverksamhet och skola är att förebygga brottslighet.
I sitt förslag till budget för Helsingborg minskade Socialdemokraterna tilldelningen till stadsbyggnadsnämnden, där viktiga delar av trygghetsarbetet ligger, till exempel genom trygghetsvandringar och Purple flag, ett projekt som genom upplevelser och aktiviteter skapar levande bostadsområden även på kvällar.
Helsingborgs stad har under en längre period arbetat strategiskt och brett för att stärka samarbetet mellan socialtjänst och skolor för att fånga upp barn och ungdomar som är på väg in på fel bana.
Part – Preventivt arbete tillsammans – är en viktig aktör i samarbete med Landskrona och Region Skåne när det gäller att förebygga brott. I forskningsbaserade projekt och utbildningar får bland annat föräldrar, förskolepedagoger och lärare verktyg att hjälpa barn i riskgrupper. Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan barn som exempelvis är aggressiva eller utåtagerande tidigt i livet och kriminalitet senare i livet. Att stötta barn och deras familjer kan förhindra och förebygga många risker.
Att få fler människor i arbete är en minst lika viktig förebyggande insats, kanske särskilt bland nyanlända som får allt svårare att etablera sig på svensk arbetsmarknad och som tenderar att samlas i utanförskapsområden. I utanförskapsområdena är arbetslösheten ett problem som inte bara drabbar enskilda. Det präglar hela områden och inte sällan går utanförskapet i arv. Barn som varje dag stiger upp och går till skolan och som aldrig får se sin mamma eller pappa gå till ett arbete riskerar att fastna i hopplöshet och en förlorad tro på samhället.
Trenden behöver brytas. Därför har Helsingborgs arbetsmarknadsnämnd antagit mål om att minst 115 nyanlända och 230 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under år 2020. För att det ska kunna bli verklighet öronmärker nämnden 10 miljoner kronor för en arbetsmarknadsinsats där personer kan växla från försörjningsstöd till arbetsplatsinriktad utbildning inom bristyrken.
I riksdagens förhandling om gängkriminalitet har Socialdemokraterna avfärdat flera av Kristdemokraternas förslag, till exempel mer resurser till domstolarna och polisen, ett avskaffande av straffrabatterna samt straffskärpningar och strängare regler för frigivning.
För oss är det självklart att dagens brottsuppklarning på 14 procent 2018 enligt Brottsförebyggande rådet, inte är avskräckande nog.
Men det offentliga kan inte göra allt. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer har bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Vi vill göra möjligt för föräldrar att ägna mer tid åt sina barn, öka familjers handlingsutrymme och ge dem egenmakt, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi.
I en tid där skjutningar, sprängningar, en omfattande narkotikahandel och ökad otrygghet nästan dagligen plågar Helsingborg och Sverige är det viktigt att hela samhället gör vad det kan för att stävja problematiken. För oss kristdemokrater är därför både tidiga förebyggande insatser och ibland strängare straff nödvändiga.
Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg
P-O Gunnarsson (KD), ledamot i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg
Gå till toppen