Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Det är kring städerna som klimatsatsningar har störst verkan.”

Nittio procent av alla urbana områden ligger längs kuster och hotas av höjda havsnivåer. Det skriver Emma Navarro, vice ordförande i Europeiska investeringsbanken, och Nanda Jichkar, borgmästare i Nagpur i Indien och styrelsemedlem i Global Covenant of Mayors for Climate & Energy.

Bygge i Peking. Redan nu förbrukar städer mer än två tredjedelar av jordens resurser och energi, och står för 70 procent av alla koldioxidutsläpp. Under åren 2011 till 2013 använde Kina mer cement till stadsutveckling än USA gjorde under hela 1900-talet, skriver artikelförfattarna.Bild: Maja Suslin/TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
När världens ledare just mötts i New York till FN:s klimatmöte ska man vara medveten om att städer inte bara är bekväma mötesplatser. Städer är också en av de största utsläpparna av växthusgaser.
Arbetsmarknaden, handel och innovationer gör städer till ekonomiska tillväxtmotorer och svarar för mer än åttio procent av den globala bruttonationalprodukten. År 2050 beräknas nästan sjuttio procent av världens befolkning, sex miljarder människor, leva i urbana områden mot ungefär fyra miljarder idag.
Redan nu förbrukar städer mer än två tredjedelar av jordens resurser och energi och står för 70 procent av alla koldioxidutsläpp. Under åren 2011 till 2013 använde Kina mer cement till stadsutveckling än USA gjorde under hela 1900-talet.
I takt med att städerna fortsätter växa, ökar utsläppen. Framtiden för vår planet avgörs inte minst av hur vi handskas med den urbana utvecklingen. Städer har störst del i klimatförändringarna men är samtidigt mest sårbara för dem och har följaktligen mest att vinna på en grön omställning.
Nittio procent av alla urbana områden ligger längs kuster och hotas av höjda havsnivåer. Det krävs ansenliga insatser för att skydda majoriteten av jordens befolkning från översvämningar och andra klimatrelaterade hot. Det är också kring städerna som klimatsatsningar har störst verkan. Att göra städerna kompaktare, förenade och samordnade kring grön politik kan spara upp emot sjutton biljoner US-dollar fram till mitten av detta århundrade.
Mycket mer måste omedelbart göras för att minska energianvändningen och begränsa mängden farliga utsläpp och luftföroreningar, framför allt genom bättre energieffektivitet i urbana områden. Eftersom det är svårt att snabbt ändra infrastrukturen i städer (och den är långlivad) är det hög tid att skapa en agenda för stadsutveckling.
Städer måste utarbeta planer för att minska utsläppen av koldioxid, skapa lösningsorienterade förhållningssätt och engagera alla relevanta ekonomiska sektorer i skiftet till ren energi. Politikerna måste både planera för anpassningar av den befintliga infrastrukturen och för nya långsiktiga investeringar.
Många städer runt om i världen har redan klimatmål i sina planer. Köpenhamn lägger tonvikten vid högre energieffektivitet i stadens byggnader. Bangalore investerar i hållbara transporter. Och, bland många andra inspirerande exempel, fokuserar Mexico City på att stärka förutsättningarna för stadens hårdast drabbade invånare att klara extrema väderhändelser.
Allt fler städer har insett att en medveten klimatpolitik snabbt inverkar positivt både på livskvaliteten och på den ekonomiska tillväxten. Gröna investeringar lönar sig för att de tycks leda till bättre samhällsservice, friskare luft och renare vatten. Solenergi är numera ofta billigare än fossila bränslen och återvinning av plaster, som är en del i reningen av världshaven, skapar stabila arbetstillfällen.
Men städerna måste också ta nya steg och inse fördelarna med en cirkulär ekonomi som minimerar avfall. Europeiska investeringsbanken, EIB, har gett ut handboken The 15 circular steps for cities som visar att städerna och deras invånare har mycket att vinna på minskad konsumtion och återvinning av resurser. Världen över förser internationella utvecklingsbanker städer med finansiering och teknisk assistans av klimatrelaterade projekt. EIB prioriterar energieffektivitet, förnybarhet och hållbara transporter.
Regeringar måste se över lagstiftningen och skapa incitament som får projekt att komma vidare och uppmuntrar till mer nytänkande i näringslivet. Därför måste alla inblandade också kunna få kontakt med varandra. En god start är nätverk för städer som C40 Cities, för kommunledningar ICLEI – Local Governments for Sustainability och för borgmästare och kommunstyrelseordföranden Global Convenant of Mayors för Climate & Energy. Grupperna har det inflytande och den betydelse som krävs för att samla rätt människor runt samma bord, så de kan komma fram till konkret politisk handling.
EIB och Global Covenant of Mayors har gjort gemensam sak för att hjälpa städer att finansiera klimatåtgärder och bygga grönare städer för framtida generationer. För ett år sedan startade de Global Climate City Challenge som ger teknisk assistans med att utforma och snabba upp finansieringen av klimatprojekt i städer.
Efter att ha bedömt 145 klimatpolitiska idéer från över hundra städer runt om i världen valdes tjugo förslag ut som skulle kunna medföra investeringar på totalt 1,4 miljarder euro. Genom teknisk assistans och finansiering av klimatprojekt i Afrika, Asien, Latinamerika och EU skapar programmet arbetstillfällen, sänker energikostnader, förbättrar luftkvalitén, förbättrar hanteringen av avfall och avloppsvatten och bygger in hållbarhet.
För att avhjälpa svårigheterna med att få finansiering för att lyfta projekt till den nivå där de är klara för genomförandeanalyser och investeringar, skapades under FN:s klimatkonferens i New York "City Climate Finance Gap Fund". Ambitionen är att genom en satsning på drygt 100 miljoner euro ta fram högkvalitativa och hållbara urbana infrastrukturprojekt som i sin tur öppnar för investeringar på mer än 4 miljarder euro.
Regeringsföreträdare och finansiärer som samlades i New York har stöd av en växande global krets av borgmästare, lokala makthavare och ledare i den privata sektorn som är beslutna att driva på utvecklingen av grönare städer för alla invånare. Vår uppgift är att säkra att de kommer till tals.
Emma Navarro, vice ordförande i Europeiska investeringsbanken.
Nanda Jichkar borgmästare i Nagpur i Indien och styrelsemedlem i Global Covenant of Mayors for Climate & Energy.
Översättning Karen Söderberg
Project Syndicate
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen