Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Mark Wieden: Kryssningsflottans klimatmål är att minska utsläppen med 40 procent

Mark Wieden svarar på Folke Schimanskis kritik mot kryssningsromantiken (kultursidan 21/9).

Mark Wieden, kryssningsansvarig på Helsingborgs hamn.Bild: Göran Stenberg
Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.
Den globala kryssningsindustrin växer, gästkapaciteten kommer öka till 80 miljoner passagerare per år 2040 (jämfört med 27 miljoner passagerare 2018). Detta ställer stora krav på rederier, hamnar, destinationer och lokala myndigheter.
Nedan följer några exempel på hur kryssningsindustrin arbetar med hållbarhetsfrågor.
När ett kryssningsfartyg angör kaj stängs huvudmotorn omedelbart av och sätts inte igång förrän fartyget lämnar hamnen. Endast en generator för ström ombord är igång och representerar 10 procent av hela motorn.
Scrubbers filtrerar utsläppen genom skorstenarna och samlar upp de farliga föroreningarna vilket leder till rena utsläpp. Moderna scrubbers eliminerar 90 procent av svaveloxiden och de små farliga partiklarna. De flesta fartygen som seglar i Östersjön är utrustade med scrubbers och enligt Cruise lines international association, CLIA, är 110 av världens 350 fartyg utrustade med scrubbers.
Med flytande naturgas som alternativt bränsle reduceras svaveloxidutsläppen fullständigt och utsläppen av kväveoxid med 85-90 procent jämfört med traditionell olja. Första naturgas-fartyget levererades 2018 och ytterligare över 30 fartyg ligger i orderböckerna. Dessa är hybrider som även kan segla med biogas.
Samtliga rederier som tillhör CLIA och representerar 95 procent av den totala kryssningsflottan har ett gemensamt klimatmål där utsläpp av koldioxid ska minska med 40 procent före år 2030.
Läs också Den smutsiga lyxen – kryssningsjättarna är ett hot var de än lägger till
Helsingborg är ett Seca-område, det vill säga ett svavelkontrollområde, med de striktaste reglerna i världen gällande svavelutsläpp för kryssningsfartyg. I januari 2015 sänktes gränsen med 90 procent för tillåten svavelhalt (från en till 0,1 procent) I övriga världen är den tillåtna gränsen 0,5 procent.
Den 7 maj 2019 signerade Helsingborgs hamn tillsammans med 29 andra destinationspartners (från 7 olika länder) ett hållbarhetsmanifest genom nätverket Cruise Baltic och ”The Baltic Sustainable Cruise Conference” i Köpenhamn där över 160 representanter från olika länder deltog. Syftet var att tillsammans fokusera på hållbarhet och bidra till att reducera utsläppen i vår region.
Under sommarens kryssningsanlöp i Helsingborgs hamn har flera fossilfria bussar använts för diverse utflyktsmål när tusentals passagerare och gäster besökt och upplevt Helsingborg och nordvästra Skåne.
Mark Wieden, Cruise Executive, Helsingborgs hamn AB
SVAR DIREKT: Jag tackar Wieden för hans positiva information om vad som sker nu och framgent. Det är upplysningar jag förgäves efterlyst i HD:s idoga veckobevakning av kryssningsfartyg som passerar Sundet...
Men så gäller det att alla världens cirka 350 kryssningsfartyg blir klimatvänliga inom en snar framtid. Det är en lång process och mycket arbete återstår. Någon total omställning till fossilfritt bränsle som eftersträvas inom till exempel vägtrafiken sker som synes inte. Överhuvudtaget börjar fokus riktas alltmer mot sjötrafikens omfattande bidrag till växthuseffekten, senast på Centerns riksstämma nyligen.
Utsläppen är inte det enda miljöproblemet, vi har avfallsfrågan från kryssningsfartygens tiotusentals passagerare (nyttotrafiken har däremot ytterst få passagerare, ett tankfartyg kanske bara ett tiotal). Tillkommer problemen med massturismen som fartygen är en del av. Enligt Wieden väntas antalet passagerare på kryssningsfartygen öka från 27 miljoner 2018 till 80 miljoner 2040! Bäva månde de hamnstäder som redan nu ser massturism som ett gissel.
Gå till toppen