Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Ta ett helhetsgrepp om klimatfrågorna i Malmö stad”

Miljöpartiet presenterar nu ett klimatpaket som gör tydligt vad Malmös politiker, näringsliv och invånare behöver göra. Det skriver Stefana Hoti, gruppledare för Miljöpartiet i Malmö och ledamot i kommunstyrelsen.

Klimatförändringen är en global kris som är skapad av människor. I Malmö, i Sverige och i andra rika länder, skriver Stefana Hoti (MP).Bild: Hussein El-alawi
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Klimatläget är akut. Den teknik och de energikällor som hittills har gett människor i Sverige frihet, välfärd och trygghet leder i allt snabbare takt till motsatsen. Barn och unga är rädda för sin framtid.
Det är vi som är vuxna idag som har möjlighet att vända utvecklingen och lämna en framtidssäkrad planet efter oss.
Tiden är knapp, men den finns trots allt. Kunskap, teknik och metoder för att kraftigt få ner utsläppen existerar redan.
Malmö behöver ta ett helhetsgrepp kring hur staden kan sänka utsläppen på ett rättvist, effektivt och ansvarsfullt sätt. Därför presenterar Miljöpartiet nu ett klimatpaket som gör tydligt vad stadens politiker, näringsliv och invånare behöver göra.
Miljöpartiet i Malmö föreslår att:
• Malmö stad ska ta fram en koldioxidbudget som räknar ut hur stora utsläpp kommunen, företagen och invånarna i staden maximalt kan göra för att den globala uppvärmningen ska hålla sig på högst 1,5 grader. En koldioxidbudget visar vad som behöver göras, och vem som ska göra det.
• Malmö stad inför styrande klimatmål som utgår från koldioxidbudgeten. Genom att göra klimatomställningen till ett styrande mål får klimatfrågan en särskild tyngd i kommunens verksamhet. Det ställer också höga krav på politikerna att arbeta för minskade utsläpp, till exempel genom att begränsa det totala bilanvändandet i staden. Det offentliga står för en tredjedel av alla utsläpp och därför måste kommunen arbeta för kraftigt minskade utsläpp när det gäller den egna verksamheten.
• Malmös politiker ska ta initiativ till ett klimatråd, där politiker tillsammans med näringsliv, forskarvärlden, den idéburna sektorn och invånarna tar fram konkreta åtgärder för att stadens utsläpp ska hållas inom koldioxidbudgeten. Till exempel överenskommelser om hur mycket solceller som behöver täcka stadens tak eller hur många träd som fastighetsägare kan bidra med. För att lyckas behöver alla agera gemensamt, men det krävs också kunskap, idéer och perspektiv från så många håll som möjligt.
• Malmö stad ska ta fram informationsmaterial och verktyg för att stötta Malmöbor och företag i de val som behöver göras för att sänka utsläppen. Klimatkrisen kan inte lösas av enskilda personer. Varje liten förändring räknas, men skam och hopplöshet är dåliga drivkrafter. Det behövs kunskap och stöd för att det ska vara lätt att göra rätt i vardagen. Det kan vara lättillgängliga gång- och cykelstråk eller digitala verktyg för att se vilket resealternativ som ger minst utsläpp.
Ju längre samhället som helhet väntar med att minska utsläppen, desto större resurser behövs för att hantera skyfall, torka och översvämningar. Görs ingenting nu behöver all kraft läggas på att hantera kriser och rädda det som räddas kan. Den insikten har fått många kommuner och regioner i Sverige att redan anta klimatprogram och koldioxidbudgetar.
Klimatförändringen är en global kris som är skapad av människor. I Malmö, i Sverige och i andra rika länder. Ingen ansvarstagande människa kan fortsätta låtsas som att krisen ska lösas av någon annan, någon annanstans, någon annan gång. Klimatkrisen behöver lösas här och nu. Allt annat är att svika de barn som växer upp nu och med all rätt är rädda för framtiden.
Det klimatpaket Miljöpartiet föreslår för Malmö innehåller kostnadseffektiva åtgärder för att förändra ett föråldrat system och tankesätt. Kostnaderna blir så otroligt mycket högre för samhället om de som har möjlighet att göra något nu inte gör det.
Vårt klimatpaket sätter kunskap, samarbete och lösningar i centrum. Det är det helhetsgrepp som behövs för att säkra Malmöbornas framtid och livskvalitet. Därför tar vi med klimatpaketet in i våra budgetförhandlingar med Socialdemokraterna och Liberalerna.
Vi vet hur akut läget är, vi vet vad som behöver göras och vi vet att det behöver göras nu. Att ställa om till en framtidssäkrad stad är en fråga om politisk vilja och handling. Miljöpartiet har viljan och handlingskraften att lösa detta tillsammans med hela Malmö.
Stefana Hoti, gruppledare för Miljöpartiet i Malmö och ledamot i kommunstyrelsen.
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen