Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Kärnkraft behövs för att trygga Sveriges långsiktiga elproduktion.”

Moderaterna avsätter resurser för att påbörja utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft i Sverige, skriver partiets näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered.

Bilar, lastbilar och fabriker måste gå från fossildrivet till eldrivet, menar Lars Hjälmered (M).Bild: JESSICA GOW / TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Runt om i Sverige ser vi tecken på en allvarlig elkris. Samtidigt står världen inför stora klimatutmaningar. För att vi ska kunna sänka utsläppen krävs inte bara mer fossilfri el, utan också att elen kan levereras till platser där den behövs och att både transporter och industrier kan använda elen smartare.
Att klara energifrågan på ett hållbart vis är en av våra största samhällsutmaningar på lång sikt. Samtidigt står vi inför akuta och omedelbara problem med elförsörjningen – inte minst i Skåne. Elkrisen är ett faktum när investeringar i Trelleborg, Malmö, Ystad, Båstad, Landskrona, Helsingborg och Staffanstorp på olika sätt hindras av att elförsörjningen inte går att lita på. Det leder i sin tur till att nya jobb går om intet. Bostadsprojekt och infrastruktur hotas.
Den pågående elkrisen skadar allvarligt såväl Skånes som Sveriges tillväxt och långsiktiga konkurrensförmåga. Det är ett stort misslyckande för regeringen. Energiminister Anders Ygeman (S) är svaret skyldig hur han tänker lösa den uppkomna krisen och samtidigt presentera lösningar för att långsiktigt trygga landets elförsörjning. Hittills har frågorna varit många, men svaren få.
Moderaternas besked är tydligt. Sverige behöver en strategi för elektrifiering som både svarar mot akuta samhällsproblem och långsiktiga samhällsutmaningar. Genom vår budget tar vi därför ett första steg mot en tryggare elförsörjning i hela Sverige och ett samhälle fritt från fossila utsläpp.
För det första måste vi trygga Sveriges långsiktiga elproduktion. En rapport från Sweco slår fast att behovet av el kommer att öka med nära 30 procent fram till år 2045, om fler bilar och industrier ska bli fossilfria. För att klara detta behövs kärnkraft. Därför avsätter Moderaterna resurser för att påbörja utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft i Sverige. Det är ett resurseffektivt och säkert sätt att producera fossilfri el.
Regeringen väljer en helt annan väg. Istället för att satsa på kärnkraft – ett kraftslag som enligt kalkyler från FN:s klimatpanel är helt centralt för att stoppa klimatförändringarna – avvecklas nu två av kärnkraftverkets Ringhals reaktorer. I regeringens budget går att läsa att stängningen leder till att Sverige blir beroende av andra länders el. Det kan betyda allt ifrån tysk kolkraft till rysk gas. Regeringen väljer alltså att prioritera import av el, före det klimatsmarta alternativ som den svenska kärnkraften erbjuder.
För det andra måste tillgången till el tryggas i hela Sverige. En stor del av elen i Sverige produceras i landets norra delar, medan förbrukningen främst sker i söder. Därför behövs robusta elnät som kan överföra stora mängder el. Annars ställs vi inför akuta elproblem, likt den elkris vi ser i södra Sverige. De svenska elnäten behöver därför byggas ut betydligt snabbare, inte minst genom att tillståndsprocesser för detta blir mer effektiva.
För att trygga elförsörjningen krävs dessutom att den lokala elproduktionen ges rimliga villkor, vilket även Anders Ygeman gett uttryck för. Men regeringen säger en sak och gör en annan. Skatten på kraftvärme och avfallsförbränning höjs drastiskt i regeringen och stödpartiernas budget, med konsekvensen att lokal elproduktion stänger ned. Det förvärrar elkrisen. Moderaterna säger därför nej till dessa skattehöjningar.
För det tredje måste fler bilar och lastbilar drivas av el. Idag står inrikestransporter för två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp. Bilar, lastbilar och fabriker måste gå från fossildrivet till eldrivet. Och den elen ska vara ren. Det kräver en politik som möjliggör klimatsmarta lösningar, som kan skapa bättre förutsättningar för fossilfria transporter. Mot bakgrund av detta dubblar vi regeringens satsningar på elvägar för tunga transporter. Vi tillför dessutom resurser för att möjliggöra att fler ska kunna ladda sina bilar längs vägarna. Totalt satsar Moderaterna 700 miljoner kronor för en snabbare elektrifiering av fordonsflottan. Det ska jämföras med regeringens blygsamma förslag om att diskutera frågorna i en elektrifieringskommission.
Elproblemen i Sverige är på många håll akuta. Investeringar nekas, jobb försvinner och tillväxten hotas. Situationen i södra Sverige måste lösas omedelbart. Men istället för att straffa den lokala elproduktionen och äventyra Sveriges långsiktiga elförsörjning krävs ett realistiskt alternativ, som både värnar Sveriges klimat och långsiktiga konkurrenskraft.
Lars Hjälmered, riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson för Moderaterna.
Gå till toppen