Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Minnesord om Kent Ericson

Kent Ericson, Lerberget har avlidit i en ålder av 79 år. Närmast anhöriga är hustrun Eva, barn och barnbarn.

Bild: Niklas Gustavsson
Kent var född och uppväxt i Göteborg där han tidigt engagerade sig i den socialdemokratiska ungdomsrörelsen, SSU. I mitten av 1960-talet flyttade han till Skåne och Viken. Han utbildade sig till byggnadssnickare, ett yrke som han verkade i fram till sin pensionering.
Kents starka intresse för samhällsfrågor fick honom att tidigt engagera sig både fackligt och politiskt. Hans fackliga plattform var Byggnads avd. 4 i NV-Skåne.
Som ideologiskt övertygad socialdemokrat blev han tidigt en framträdande företrädare för partiet i Höganäs kommun, där han under 1970- och 80-talen var ordförande i den då mycket livaktiga s-föreningen i Viken, styrelseledamot i Höganäs arbetarekommun och dess ordförande 1986-1988.
Hans kommunalpolitiska uppdrag var många och omfattade, allt från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 1971-1988 till personalnämnd, fritidsnämnd med flera styrelser och nämnder.
Han var med redan vid starten av Höganäs Energi AB 1992, var vice ordförande 1993-1995, ordförande 1995-1999 och vice ordförande 1999-2011.
I Malmöhus Läns landsting och sedermera Region Skåne hade Kent tunga uppdrag som ordförande respektive vice ordförande i revisionen.
Han kom att särskilt engagera sig i sjukvårdsfrågor och fick i det uppdraget också inblick i hur man inom EU arbetar med revision. Revisionsuppdrag hade han också i arbetarekommunen, i Folkparksstyrelsen i Höganäs och fram till sin bortgång i PRO Höganäs.
”Vi ses igen kamrater, vi ses i Folkets hus, i studiecirkeln, vid mötet i arbetarekommun och i facket… Vi ses igen i portgången med packen av broschyrer. Du tar uppgång A, jag tar uppgång B, i planteringen, på torget, i hörnet av Storgatan, vid fabriksgrinden en kulen morgon…”
Dessa ord ur ett berömt tal av Olof Palme stämmer som hand i handske in på Kent Ericsons engagemang för den arbetarrörelse han kom att tjäna och leva med ända fram till sin bortgång.
Kent höjde sällan rösten men det låg kraft och övertygelse i hans lågmälda argumentation. Hans både ideella och praktiska inställning till politiskt arbete kan ses som ett föredöme för dagens socialdemokrater och politiker överhuvudtaget. För sina insatser i socialdemokratins tjänst fick han 2018 ta emot Brantingmedaljen.
Bengt Silfverstrand
Lennart Nilsson
för arbetarrörelsen i Höganäs kommun
Gå till toppen