Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Inför ett vårdval inom psykiatrin för att fler vuxna ska kunna få en diagnos.”

Idag står drygt 400 vuxna i kö till ADHD-utredning i Skåne. 300 av dem har väntat i mer än 90 dagar och för oss är inte detta acceptabelt, skriver Anna Mannfalk (M) och Annsofie Thuresson (M) som har förtroendeuppdrag i Region Skåne.

Det finns fortfarande mycket skamkänslor kring psykisk ohälsa, framför allt hos vuxna. Det leder till att nödvändig vård inte ges och att många hamnar i social isolering, skriver Anna Mannfalk (M) och Annsofie Thuresson (M).Bild: Jenny Rydqvist
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Vi måste öppet prata om psykisk ohälsa, för genom att göra psykisk ohälsa mindre tabubelagt så vinner både individen och samhället. Vi behöver bygga ett samhälle som tolererar olikheter och drar nytta av människors olika erfarenheter och där man ser att en eventuell funktionsnedsättning inte alltid behöver vara ett hinder.
Psykisk ohälsa är mycket vanligt. Tre av fyra har erfarenhet av det, antingen själv eller som anhörig. Mörkertalet är stort men vi vet att psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem och tillsammans med stress den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Psykisk ohälsa är naturligtvis i första hand ett stort problem för den som drabbas, men en långvarig sjukdom som är svår att ta sig ur är även ett problem för samhället.
Idag finns det fortfarande mycket skamkänslor kring psykisk ohälsa, framför allt hos vuxna. Det leder till att nödvändig vård inte ges och att många hamnar i social isolering.
Många har från unga år fått höra att de är stökiga, inte passar in och aldrig kommer att lyckas i livet. De berättar om att de har försökt överleva snarare än att leva. Ofta har de levt ett helt liv med en känsla av att vara annorlunda; med stress, oro, osäkerhet och ibland också med självmedicinering av både alkohol och droger som resultat.
Den som exempelvis har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utan att veta om det kan uppleva livet som extra kämpigt. Att sätta på rätt kläder på barnen, komma i tid till arbetet, planera mat till bestämda tider, handla, packa ryggsäckar och anmäla ledigheter blir oöverstigligt. För en person som inte klarar att leva upp till detta handlar livet om att hitta strategier och lösningar för att dölja både det kaos man har inom sig och det man lever i.
Det kan därför vara en stor lättnad att få en diagnos – även om det sker mitt i livet. Diagnosen gör att pusselbitarna faller på plats och man får en förklaring till varför det normala aldrig varit normalt. När man som vuxen och kanske förälder, får en diagnos måste psykiatrin finnas som stöd både för den enskilde men också för familjen. Det måste finnas kapacitet i vården så att utredning kan ske snabbt. Tyvärr kan det idag ta flera år att få en neuropsykiatrisk utredning som vuxen.
Idag står drygt 400 vuxna i kö till ADHD-utredning i Skåne. 300 av dem har väntat i mer än 90 dagar och det är oacceptabelt. Därför gör vi nu en tillgänglighetssatsning som innebär att psykiatrin kommer att starta kvälls- och helgmottagning. Detta är ett led i att öka tillgängligheten och att sätta skåningarnas psykiska hälsa i centrum.
Men vi måste göra mer. En ung person med psykisk ohälsa riskerar att inte klara sina studier och därmed försämras förutsättningarna för att skaffa ett arbete. Det kan ge både en sämre livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället.
För att motverka detta måste vi fokusera på tidigt stöd och insatser som minskar lidandet och som på sikt sänker kostnaderna. Det är med andra ord nödvändigt att skapa en struktur där både äldre och unga vuxna kan få tidig och snabb hjälp med psykisk ohälsa.
Att låta delar av psykiatrin bli ett vårdval är ett sätt att öka tillgängligheten och se till att fler får hjälp både mitt i livet och i unga år. Detta utreds nu med intentionen att genomföra en vårdvalsreform.
Vi tar psykisk ohälsa på allvar – i alla stadier i livet.

Anna Mannfalk, regionråd (M) i Region Skåne.

Annsofie Thuresson, ledamot (M) i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne.

Gå till toppen