Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Vilseledande propagandatext inför en folkomröstning

”Peter Danielssons ’förklarande text’ på valsedeln är långtifrån förklarande. Snarare är det ett oblygt försök att slå blå dunster i ögonen på oss som ska rösta om framtiden för Öresundskraft”, skriver Per Örnell.Bild: Tom Wall
Den ”förklarande text” som kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson vill ska finnas med på valsedeln när det ska folkomröstas om Öresundskrafts framtid är långtifrån förklarande. Den är inte heller ”saklig” som SD:s gruppledare i Rådhuset, Michael Rosenberg anser.
Låt oss titta lite närmare på den ”förklarande texten”. Där står att pengar från försäljningen ska säkras i en stiftelse… Här framgår för det första inte hur mycket pengar eller hur stor del av försäljningssumman som ska sättas in i stiftelsen; handlar det om 100 kronor eller 6 miljarder? Och vad ska hända med de pengar som inte går till stiftelsen?
Om avsikten vore att hela försäljningssumman för Öresundskraft ska sättas in i stiftelsen borde formuleringen givetvis vara: pengarna från försäljningen…
Att pengar ska säkras i en stiftelse är missledande. Pengar som placeras på finansmarknaden är ju långtifrån säkrade. Tvärtom är sådana spekulationer behäftade med avsevärda risker.
Vidare i texten hävdas det att: Stiftelsen väntas ge en årlig utdelning som väsentligt överstiger det som staden fått i avkastning från Öresundskraft.
Det här är en lömsk formulering, närmast värdig en durkdriven försäljare av skumma premiefonder. Vad stiftelsen väntas ge för avkastning handlar ju bara om fromma förhoppningar; vad den verkliga avkastningen skulle bli är det förstås ingen som har en aning om.
Längre ner i texten står: köparen av Öresundskraft förbinder sig att följa ingånget avtal om fjärrvärmepriset i fem år i den så kallade Prisdialogen.
Här kan man ju förledas tro att fjärrvärmepriserna kommer att ligga still fem år framåt. Men så är det inte, det betyder bara att prisökningarna blir rimliga under den här tiden. Och när fem år gått kan den nya ägaren höja priserna så mycket man vill.
Sedan står det att: elnätsavgifterna regleras av Energimarknadsinspektionen.
Samma regler gäller oavsett vem som äger Öresundskraft.
Det här är en självklarhet, Energimarknadsinspektionen sätter vissa generella regler och ramar för alla elnätsägare i landet. Men de bestämmer inte avgifterna, vilket man här kan förledas att tro. Här kan noteras att kommunalt ägda elnät höjt avgifterna med knappt 20 procent den senaste femårsperioden, medan privat ägda elnät höjt sina avgifter mer än dubbelt så mycket.
Att en ny ägare av Öresundskraft kommer att höja elnätsavgifterna kraftigt är närmast en självklarhet som man här försöker dölja med en vilseledande formulering.
Till slut står här att: Helsingborgs stad kommer att fortsätta äga stadens fibernät tillsammans med köparen av Öresundskraft.
Här står inget om hur stor andel av fibernätet staden ska äga. Är det mindre än 50 procent förlorar ju kommunen kontrollen över stadsnätet. Och hur det blir med det får vi inte veta här.
Som framgår här är den ”förklarande texten” som Peter Danielsson vill ha på valsedeln långtifrån förklarande. Snarare är det ett oblygt försök att slå blå dunster i ögonen på oss som ska rösta om framtiden för Öresundskraft.
Vi som jobbar för att Öresundskraft ska förbli i helsingborgarnas ägo kräver att valsedeln ska vara helt neutral och frågeställningen lätt att förstå.
Vill du att Öresundskraft ska säljas? Ja eller Nej.
Det räcker gott.
Att framföra argument för att sälja eller inte sälja är vad man har en valkampanj till, där kan hur många ”förklarande texter” som helst presenteras.
Men en valsedel ska givetvis vara fri från vilseledande propaganda.
Per Örnell
Råå
Gå till toppen