Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”S-förslaget till skatteutjämning blir ett förödande slag mot sjukvården i Skåne.”

Att skapa motsättningar mellan stad och land är skadligt för Sverige, skriver tre liberala regionråd i Skåne, Stockholm och Västmanland.

Införs det föreslagna skatteutjämningssystemet kommer kostnaderna att öka med minst 287 miljoner kronor per år i Region Skåne. Det motsvarar vad det kostar att driva Landskrona lasarett under ett år, skriver tre liberala regionråd.Bild: Fredrik Johansson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Det nya förslaget till skatteutjämning som Socialdemokraterna lagt fram kommer att slå mot tillväxt och välfärd i flera av landets regioner och kommuner. Invånarna i regioner med storstäder får betala för statens frånvaro på landsbygden. Självklart måste hela landet ha fungerande ekonomiska förutsättningar, men det kan inte ske genom att skapa motsättningar mellan stad och land.
I teorin låter det bra att förändra utjämningssystemet så att det sammantaget blir ett bättre utfall för glesbygdslän än för storstadsregionerna. I praktiken blir det ett förödande slag mot sjukvården i Skåne, Stockholmsregionen och Västmanland. Det blir medborgarna såväl som patienterna i våra regioner som får kompensera när staten inte tar sitt nationella ansvar.
Låt oss illustrera de förödande följderna av den socialdemokratiska signalpolitiken:
I Region Skåne kommer kostnaderna att öka med minst 287 miljoner kronor per år. Det motsvarar vad det kostar att driva Landskrona lasarett under ett år. Utöver detta tillkommer även extra kostnader för EU-vård. Skåne, med sin geografiska närhet till andra EU-länder, får betala flera miljoner mer än vad andra regioner får göra, vilket inte staten kompenserar för. Det är märkligt att lägga en proposition av denna dignitet, utan någon framförhållning, som direkt kommer att påverka den skånska sjukvården.
I Region Stockholm kommer kostnaden att öka med 2,6 miljarder kronor per år, en miljard mer än vad utredningens förändring hade medfört. 2,6 miljarder kronor motsvarar driften av ett mindre akutsjukhus och 40 vårdcentraler – eller 4 000 sjuksköterskor.
I Region Västmanland kommer kostnaden att öka med 214 miljoner kronor. Det motsvarar de pengar som enligt planerna skulle användas för att finansiera ett nytt stort akutsjukhus.
Dessa ekonomiska resurser hade på många sätt kunnat göra större nytta inom vården, exempelvis genom att anställa fler medarbetare, öppna vårdplatser eller satsa på vårdcentraler, husläkare och distriktssköterskor.
Det blir märkligt när staten å ena sidan kompenserar sjukvården med statsbidrag och å andra sidan tar pengar från vården. Att räkna in dessa statsbidrag som ett ”plus” i samma system där pengar överförs mellan regioner och kommuner ger en skev bild och är enbart förvillande retorik.
Att förslaget om kostnadsutjämningen dessutom kommer med kort varsel och ryckts loss ur helheten med andra delar av utjämningssystemet förstärker intrycket av att det är kortsiktigt och ogenomtänkt. I Västmanland har regionen till exempel redan fastslagit verksamheternas ramar för 2020. Sjukvården kräver bättre långsiktighet och planeringsförutsättningar.
Välfärden måste rustas inför en framtid med ökade krav och behov. Samtliga regioner och kommuner går mot tuffare ekonomiska tider. Att spela på och förstärka motsättningarna mellan stad och land är skadligt för Sverige. Såväl välfärden som tillväxten tar stryk.
Socialdemokraterna vet förstås också att våra regioner redan har egna problem med till exempel utanförskap och integration och stora investeringar för att bygga ut sjukvård, infrastruktur och annan samhällsservice.
Staten bör ta ansvar för en rättvis välfärd över hela landet. Istället för liggande förslag bör staten stödja kommuner med sämre ekonomiska förutsättningar och minskande befolkning.
Ryckighet och oförutsägbarhet med justeringar i ett redan illa fungerande utjämningssystem måste ersättas med tydliga förutsättningar och stabila villkor. Det har staten både möjlighet och skyldighet att göra. Sjukvården ska inte behöva lida på grund av regeringens signalpolitik.
Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.
Anna Starbrink (L), regionråd och ordförande i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd.
Helena Hagberg (L), regionråd Region Västmanland med ansvar för primärvård och tandvård.
Gå till toppen