Annons

Annons

”Skåne ska bli främst i Sverige på förnybar elproduktion.”

Skånes elförsörjning

För att säkra eltillgången och för möjligheterna till ökad tillväxt och nya arbetstillfällen krävs en omfattande satsning på regionalt producerad förnybar elkraft. Det skriver Henrik Fritzon och Yvonne Augustin, Socialdemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det behövs ett flexibelt system med flera förnybara energikällor som sol och vindkraft, skriver artikelförfattarna.

Bild: Mats Roslund

Annons

Södra Sverige producerar för lite el. Det gör regionen sårbar för elbrist och höga elpriser. Därför måste möjligheterna att överföra el via elnätet öka, de geografiska områden som avgör vad elen kostar förändras och mer energi produceras i Skåne. Vi vill att Skåne ska bli ledande i landet när det gäller produktion av förnybar energi.

Växande städer, elektrifieringen i allt fler delar av samhället samt nya industrietableringar gör att behovet av energi ständigt ökar. Detta sker samtidigt som de utsläpp som påverkar klimatet måste minska drastiskt.

Skånes och hela Sveriges transportsystem, industri och jordbruk behöver ställas om till förnybar energi. För att nå FN:s klimatmål måste beroendet av fossila bränslen minska.

Annons

Att behovet av el ökar ställer hårda krav på såväl distribution som produktion av förnybar energi.

Skåne har länge varit beroende av elöverföring från andra delar av Sverige och från andra närliggande länder.

Annons

I Sverige saknas egentligen inte el, men den produceras främst i norr och används mest i söder.

Att stamnätets ledningar har begränsade möjligheter att överföra el gör Skåne sårbart. Dessutom bidrar det till höga elpriser i södra Sverige.

Skånes beroende av el från övriga Sverige behöver brytas. Skåne kan och ska ligga i framkant när det gäller produktion av förnybar energi.

Skåne måste möta det ökande behovet av energi på flera sätt. Tillgången på el är avgörande för tillväxt och möjligheter för nya företag att etablera sig i Skåne, men är också en säkerhetsfråga. Sjukvård, kollektivtrafik och andra viktiga samhällsfunktioner är beroende av säker tillgång till el.

Skåne har goda förutsättningar att kunna möta det växande behovet med miljövänlig elproduktion.

Avancerad forskning och produktionsutveckling på energiområdet bedrivs på universiteten och på forskningsanläggningen Max IV, i framtiden även på ESS. Ett exempel är den världsledande forskningen inom nanoteknologiområdet som kan skapa effektivare och bättre produkter för hållbar utvinning och användning av energi.

Sverige är i en utvecklingsfas mot ett nytt förnybart energisystem. Men det måste gå fortare. Det behövs ett flexibelt system med flera olika förnybara energikällor som sol och vindkraftför att säkerställa eltillgången. På så sätt kan kapaciteten bli mer stabil och bättre teknik kan göra det möjligt att lagra större mängder el och använda den mer effektivt än idag.

Vi vill se ökade satsningar i Skåne, vi vill att Skåne går före och visar vägen när det gäller förnybar energi. Mer regionalt producerad förnybar el minskar också risken för elbrist i Skåne och bidrar till låga elpriser.

För att ökningen av förnybar energi i Skåne ska bli verklighet måste flera olika regionala aktörer arbeta tillsammans: Region Skåne, elproducenterna, kommunerna, forskarvärlden och näringslivet.

Annons

Vi vill att:

1. Region Skåne ska ta initiativ till ett regionalt energiråd där regionala aktörer tillsammans tar fram förslag som gynnar regional elproduktion.

2. Att Region Skåne ska anta en konkret regional handlingsplan för att Skåne ska bli främst i Sverige på förnybar elproduktion år 2030.

3. Att Region Skåne växlar upp sin egen produktion av förnybar el.

Annons

Energifrågan är en framtidsfråga för Skåne. Brist på miljövänlig el ska inte hindra klimatomställningen. För att säkra eltillgången och för möjligheterna till ökad tillväxt och nya arbetstillfällen krävs en omfattande satsning på regionalt producerad förnybar elkraft.

Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Yvonne Augustin (S), andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Annons

Annons

Annons

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy