Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Helsingborgs stad inte ska driva företag i konkurrens med andra aktörer.”

Vår åsikt är att staden ska arrendera ut sin mark så snart som möjligt. Det skriver de tre centerpartisterna Peter Janson, Monica Andersson och Sara Johnson.

Kravet på ekologisk odling kommer ursprungligen från stadens miljöprogram 2006, skriver artikelförfattarna.Bild: HD Red
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Centerpartiet har i flera år kritiserat att Helsingborgs stad driver eget jordbruk, något som dessutom skett i allt större omfattning.
Just nu utreder tjänstemän frågan inför att kommunens politiker ska fatta beslut i frågan.
Vår grundprincip är att kommunen inte ska driva företag i konkurrens med andra aktörer. Det egna jordbruket har dessutom inneburit betydande förluster för Helsingborgs stad, något som hänger ihop med investeringar som lantbruksföretagare aldrig skulle ha gjort.
Vår åsikt är att staden ska arrendera ut sin mark så snart som möjligt.
Kravet på ekologisk odling kommer ursprungligen från stadens miljöprogram 2006. Lantbruket har fått växa till dagens 422 hektar och drivs genom en upphandlad maskinstation.
Staden har också gjort mångmiljoninvesteringar i spannmålstork och silos.
Det tar cirka två år att ställa om åkermark från konventionell odling till ekologisk. När Helsingborgs stad en gång ställt om de 422 hektaren ska de självklart även i fortsättningen brukas ekologiskt. Det är bra sett både i ett miljö- och företagsekonomiskt perspektiv.
Om marken arrenderas ut till lantbruksföretag med krav på ekologisk odling slipper Helsingborgs stad fortsatta förluster och fler lantbrukare kan ta del av dagens goda marknad för ekologiska produkter.
Det är viktigt att Helsingborgs stad även framöver kan bestämma över sin mark. Det har stor betydelse för kommande detaljplaner. Därför bör marken bara arrenderas ut ett år i taget. På så sätt kan staden få tillgång till marken inom ett år. De flesta av den här typen av arrenden, så kallade sidoarrenden, har ett sådant upplägg.
Men när det gäller mark som staden förvärvar framöver bör den arrenderas ut på ettårsarrenden utan krav på ekologisk odling.
Det viktigaste är att staden har rådighet över marken och då är det inte rimligt att ställa krav på omställning eftersom det kräver att den som arrenderar marken kan planera flera år framåt.
Marken ska även kunna erbjudas för forskning vars syfte är ett mer hållbart jordbruk.
Det är bra att andra partier än Centerpartiet engagerar sig i jordbruksfrågor, men diskussionerna måste bygga på fakta. När det gäller konventionell kontra ekologisk odling, är frågan komplex.
Idag krävs en omfattande omställning mot ett hållbart globalt livsmedelssystem och ansvarsfullt agerande. Såväl koldioxidutsläpp som mark-, växtnärings- och vattenanvändning, och biologisk mångfald måste beaktas. Omställningen kan handla om att öka den biologiska mångfalden, högre produktion och bättre resursanvändning per yta.
Den svenska självförsörjningsgraden när det gäller livsmedel måste öka. Den har sjunkit från 1990-talets 75 procent till dagens 50 procent. I till exempel Finland är den 80 procent.
Sverige har också som mål att öka landets självförsörjningsgrad. Det är vårt ansvar som politiker att se till att det blir verklighet, oberoende av produktionsform.
Peter Janson (C), kommunalråd i Helsingborg.
Monica Andersson (C), agronom och ordförande i Helsingborgs stads landsbygdsberedning.
Sara Johnson (C), agronom.
Gå till toppen