Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Kärvare ekonomi gör avtryck i Båstads budget

En fortsatt satsning på skolbyggen och en viss satsning på vård och omsorg. Det är två delar i budgetförslaget från styrande Samverkan för Bjäre.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) ser att Båstad i år och under nästkommande år står inför kärvare ekonomiska villkor.Bild: Niklas Gustavsson
– Ett väldigt tufft läge, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) om det ekonomiska läge Båstads kommun befinner sig i.
Som tidningen tidigare berättat står Båstad inför stora utmaningar framöver då de unga och äldre förväntas bli fler jämfört med andra åldersgrupper. Samtidigt kan kommunen i år hamna på ett minusresultat.
Men de styrande partierna väljer att inte höja skatten i budgetförslaget för 2020.
Investeringsmässigt är det sedan tidigare känt att kommunen satsar på att bygga om Förslövs skola. Det nya ska vara klart under 2021. Dessutom ska en ny skola byggas i Västra Karup som ska ha inflyttning i augusti år 2022.
När det gäller framtiden för Strandängsskolan i Båstad finns ett uppdrag sedan tidigare där den kommunala förvaltningen ska lägga fram en plan för hur skolan ska kunna utvecklas och ta emot fler elever de kommande åren.
Sett över flerårsplanen, som sträcker sig fram till och med 2024, så finns ingen ny skola för Båstad/Hemmeslöv med.
– Vi lyfter ut Hemmeslöv helt ur planperioden. Där finns ett pågående uppdrag med Strandängsskolan, säger Johan Olsson Swanstein.
När det gäller en eventuell om- och tillbyggnad för Strandängsskolans årskurser 7-9 så finns en sådan med i planen först för åren 2023 och 2024 med 25 miljoner kronor för vardera år.
– Vi har bantat investeringsplanen och lagt ut den på lång sikt. Vi har valt att tydligt prioritera, säger Johan Olsson Swanstein.
Bland kommunens investeringar är det flera som bantats eller skjutits på framtiden.
Medan stora investeringar görs på skolsidan så görs även en del besparingar. Det handlar bland annat om två miljoner kronor som ska sparas på en personalminskning när det handlar om strategiska tjänster och specialister.
Även om budgeten visar på en utökning av skolpengen med 5,5 miljoner kronor så finns här även sänkningar inom skolpengen när det gäller områdena lek och lär, fortbildning och förbrukning med 1,3 miljoner kronor.
För årskurserna 7-9 finns en sänkning med en miljon kronor när det gäller ersättning för lek- och lärprodukter.
Johan Olsson Swanstein ser budgetförslaget som en satsning på vård och omsorg. Under nästa år kommer vård- och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv att öppna. De första tolv som ska bo där flyttar in i maj. Sedan ska ytterligare tolv flytta in under hösten och de sista tolv i december nästa år. Nu handlar det bland annat om att rekrytera personal till det nya boendet.
Enligt tillförordnade vård- och omsorgschefen Ingrid Pettersson är tillskottet av platser på Haga Park välbehövligt.
– Haga Park kommer att lösa upp proppen med korttidsplatser. Just nu har vi rätt så många på korttidsplats och vi köper in en del platser, säger Ingrid Pettersson.
När Haga Park står färdigt för inflyttning innebär det även att det särskilda boendet Ängagården i Förslöv läggs ner, då de nio som bor där flyttas till Haga Park. Sammanlagd besparing blir drygt sju miljoner kronor. Pengar som stannar hos vård och omsorg. Dessutom får nämnden en utökning av ramen med drygt 6,5 miljoner kronor.
I förslaget ingår även förändringar då man plockar bort investeringsbidraget till Bjäre Kraft på en miljon kronor. Det sparas in på näringslivskoordinator och kommunjuristens tjänst kan omvandlas då det kan bli tal om att dela tjänsten med exempelvis en annan kommun eller köpa in den.
Budgetförslaget innehåller även en del satsningar. Bland annat ska en ny tjänst som hållbarhetsstrateg inrättas, de kommunala fastigheterna ska energieffektiviseras, samarbetet med Båstad turism & näringsliv ska fördjupas och det finns en satsning på byutveckling på nära en miljon kronor.
Det är budgeten som sätter ramarna som sedan nämnder och styrelser har att genomföra sina egna prioriteringar efter. Om budgeten för nästa år håller kommer kommunen att visa ett plusresultat på 17 miljoner kronor. Något som ligger i linje med de finansiella målen.
Samverkan för Bjäre består av Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Gå till toppen