Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Min mening: Ansvariga svarar om bussflytt

”Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en lösning med anropsstyrd trafik”.

Ansvarig på Landskrona stad, Skånetrafiken och Nobina svarar på kritiken mot flytt av busslinjer.
Landskrona stad samarbetar med Skånetrafiken och trafikföretaget Nobina kring busstrafiken i Landskrona. Parterna diskuterar all kollektivtrafik som berör kommunen och hur den ska utvecklas.
De tre parterna har sedan ett par år tillbaka diskuterat en omläggning av linje 4. Bakgrunden är bland annat att många resande önskat en mer direkt koppling mellan Landskrona station och Borstahusen. Endast en liten del av de som reser med linje 4 har sjukhuset eller Hvilan som mål. Tillsammans har Skånetrafiken, Nobina och Landskrona stad därför studerat hur vi kan förändra linje 4. För att prova denna sträcka kommer nya hållplatser att anläggas längs Ringvägen.
I samband med ombyggnation av Strandvägen har en tillfällig bussomläggning studerats. Utmaningen i området runt Strandvägen är att det finns få gator som tillåter en omledning. Ett alternativ som lagts fram är att köra bussar på gång- och cykelvägar, men detta är inte en trafiksäker lösning och ligger inte i linje med att värna oskyddade trafikanter. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en lösning med anropsstyrd trafik för de passagerare som fått långt avstånd till närmsta busshållplats. Anropsstyrd trafik innebär att man beställer ett servicefordon senast 2 timmar innan en planerad resa. Servicefordonet kör passageraren från en avstängd busshållplats till närmsta busshållplats i bruk längs linjen. Anropsstyrd trafik erbjuds under begränsade delar av dagen. Detaljer kring detta håller på att utarbetas.
Vi har full förståelse för att det skapar frustration att Strandvägen är avstängd för trafik under en lång period. Denna lösning har vi dock ändå sett som den bästa utifrån möjligheterna i gatunätet, projektets omfattning och reseunderlaget. Statistik visar att endast 900 av de 230 000 resor som genomförs i Landskrona varje månad görs från de hållplatser som nu stängs av tillfälligt. Av dessa 900 resor görs 50 procent av skolelever och 15 procent av seniorer.
Ombyggnationen av Strandvägen börjar i mitten av januari 2020 och beräknas pågå under ca 1,5 års tid. Så fort de stora ledningsarbetena är avslutade planerar vi för att köra busstrafik på Strandvägen igen, åtminstone i en riktning. Vi för också fortsatt dialog för att eventuellt kunna hitta fler tillfälliga lösningar innan projektet färdigställts.
När linje 5 läggs om tillfälligt blir turutbudet på delar av sträckan större än vad som behövs då sträckningen delvis sammanfaller med linje 4. Med anledning av detta är det rimligt att prova köra linje 4 i den föreslagna nya linjesträckningen. Linje 4 omläggs därför medan Strandvägen byggs om för att prova en sträckning som är efterfrågad och utredd i trepartssamverkan. Skulle det visa sig att den nya linjen inte faller väl ut och att antalet resande blir färre behöver vi utvärdera om vi eventuellt ska återgå till befintlig linjedragning.
Tora Broberg, stadsmiljöchef, Landskrona stad
Mikael Partanen, trafikutvecklare, Skånetrafiken
Bleron Shala, affärsutvecklare, Nobina
Läs också Min mening: Huvudet i sanden om busstrafiken
Läs också Min mening: Stäng inte av busstrafiken längs Strandvägen
Läs också Min mening: Tänk om om bussflytten!
Min mening: Tänk om om bussflytten!
Gå till toppen