Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Den som bryr sig om klimatet bör rösta nej till en utförsäljning av Öresundskraft.”

En mängd miljösatsningar riskerar att upphöra om Helsingborgs kommun säljer Öresundskraft till en aktör som inte har i uppdrag att minska klimatpåverkan. Det skriver Marcus Friberg, Miljöpartiet, tillsammans med Alva Mahler och Maja Lindberg, Grön ungdom.

är nu kommunledningen vill sälja Öresundskraft finns det inget som säger att en ny ägare måste ha samma ambitiösa klimatmålsättning, skriver Marcus Friberg, Alva Mahler och Maja Lindberg. Illustration: Björn LiljaBild: Tom Wall
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Klimatet är vår tids ödesfråga. Helsingborg och världen står inför enorma miljö- och klimatutmaningar: utsläppen behöver minska och klimatförändringarnas konsekvenser behöver hanteras.
Helsingborg ligger i framkant när det gäller miljö- och klimatfrågor. En genomgång av Öresundskrafts miljö- och klimatarbete visar att bolaget är avgörande för att Helsingborg ligger så bra till. Öresundskraft är det kanske skarpaste och viktigaste verktyget som kommunen har för att minska utsläppen av växthusgaser.
Öresundskraft är ett aktiebolag som ägs av stadens invånare. Bolaget styrs genom ett ägardirektiv som invånarnas representanter i kommunfullmäktige beslutar om. I direktivet står bland annat att bolaget ska verka för att dess kunder, det vill säga invånarna i Helsingborg, ska minska sin klimatpåverkan och bidra till omställningen från fossila bränslen till återvunnen och förnybar energi.
När nu kommunledningen vill sälja Öresundskraft finns det inget som säger att en ny ägare måste ha samma ambitiösa klimatmålsättning. Det visade inte minst den valsedel till folkomröstningen den 12 januari som de styrande allianspartierna och Sverigedemokraterna stod bakom. Den nämnde inte med ett ord hållbarhet, miljö eller klimat. Däremot togs ekonomiska faktorer upp. Tack och lov har valsedeln nu ändrats så att den har en mindre värderande text.
I års- och hållbarhetsredovisningar berättar Öresundskraft om sina mål: 100 procent återvunnen och förnybar energi i fjärrvärmen, ingen fossil plast i restavfallet, utsläppen från vägtrafik ska minska med 80 procent till 2030 och samtliga fordon ska vara fossilbränslefria eller eldrivna.
En mängd miljösatsningar riskerar att upphöra om Helsingborgs kommun säljer Öresundskraft till en aktör som inte har i uppdrag att minska klimatpåverkan.
Av den el som behövs i Helsingborg ska 10 procent år 2035 vara från solceller, enligt kommunens klimat- och energiplan. Öresundskraft beskriver hur det ska uppnås genom egen produktion, uppmuntran av helsingborgarna att installera egna solceller samt engagemang i den växande solcellsparken Solar Park.
I fjol ökade antalet solcellsanläggningar i Öresundskrafts nät med 40 procent. Det är inte självklart att en privat aktör väljer att satsa på att främja solceller eftersom det samtidigt konkurrerar med den egna verksamheten.
Helsingborg har landets mest kraftfulla klimat- och energiplan. Öresundskraft har varit med om att ta fram den och är avgörande för dess genomförande. I bolagets redovisningar för de senaste åren finns en mängd samarbeten som visar på bolagets betydelse för klimatarbetet i nordvästra Skåne.
Öresundskraft startade landets nu ledande bolag för laddare för elbilar, Bee (tidigare Clever). Bee har över 18 000 kunder, 1 300 laddstolpar. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.
Filbornaverket, som ägs av Öresundskraft, är Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk och tar tillvara 100 procent av energin i soporna, ger el till 40 000 lägenheter och fjärrvärme motsvarande 40 procent av Helsingborgs behov.
Tillsammans med Kemira tar Öresundskraft tillvara värme från industrier. Värmen från Kemira skulle annars gå rakt ut i havet. Nu levererar den bland annat restvärme som till cirka 35 procent täcker stadens behov av fjärrvärme. Det skapar också förutsättningar, tillräckligt varmt vatten, för nya företag som till exempel odlar ål och svamp.
I projektet Area21 gör Öresundskraft tillsammans med Region Skåne Helsingborgs lasarett till ett av Sveriges första energismarta sjukhus.
Öresundskraft har vunnit FN-pris för sitt arbete med fjärrkyla där starka gaser som påverkar klimatet fasas ut.
Den som bryr sig om klimatet bör rösta nej till en utförsäljning av Öresundskraft.
Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg.
Alva Mahler, språkrör för Grön ungdom Helsingborg.
Maja Lindberg, språkrör för Grön ungdom Helsingborg.
Gå till toppen