Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Ekonomidirektören om ”vinstprognosen” för Öresundskraft

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
HD har torsdagen den 18 december publicerat material kring Öresundskrafts väntade utveckling.
Diagrammet som HD visar är ett pengaflöde och inte en vinstprognos. Mer än hälften av den ”vinst” som HD visar i sitt diagram kommer från den verksamhet som innehåller fiber, kommunikation mm och förutsätter i denna del att staden inte äger huvuddelen av verksamheten. Dessutom speglar den presenterade utvecklingen en ambition och bygger på ett antal förutsättningar som är behäftade med mycket stor osäkerhet.
Staden kommer att äga kommunikationsverksamheten till 50 procent och kommer att få ta del av verksamhetens framtida utveckling och resultat. I diagrammet nedan har vi därför tagit bort hela kommunikationsverksamheten för att visa en mer korrekt bild av befintliga verksamheters utveckling. Siffrorna har justerats till dagens penningvärde för jämförbarhetens skull, med 2 procents beräknad inflation. Vidare har resultatnivån justerats ned för en beräknad räntekostnad om 30 miljoner per år. Resultaten är dessutom inte belastade med bolagsskatt (cirka 20 procent).
Som framgår av diagrammet är utvecklingen av Öresundskraft kärnverksamheter, elnät och fjärrvärme, relativt konstant.
Grafen visar, enligt artikelförfattarna, en optimistisk resultatutveckling för befintlig verksamhet före bolagsskatt.Bild: Ola Olofsson
Öresundskrafts utdelning till staden har senaste 5 åren uppgått till cirka 40 procent av resultatet efter finansnetto. Resterande belopp stannar i bolaget till kommande investeringar och utveckling. Det är utdelningen som ska jämföras med den föreslagna stiftelsens utdelning.
Avslutningsvis är materialet som HD:s artikel hänvisar till inte ett internt material på Öresundskraft utan det IM (”Investment Memorandum”) eller rätt beskrivet ”Confidentiell Information Package” som prekvalificerade köpare fått ta del av under åtagande om sekretess. Materialet har till syfte att beskriva bolaget så positivt som möjligt. De slutliga spekulanterna har i processen fått möjlighet att göra sina egna bedömningar av bolagets möjligheter och risker. I materialet beskrivs inte de risker som finns med ett fortsatt ägande av Öresundskraft exempelvis, tuffare konkurrens, tappade kundvolymer, ny- och återinvesteringar, ökade räntekostnader, förändrade förutsättningar för koncernbidrag mm. Vårt diagram ovan har inte heller tagit höjd för dessa risker.
Även i de mest optimistiska bedömningar av Öresundskrafts utveckling är slutsatsen att utdelningen från stiftelsen (cirka 300 miljoner per år) klart överstiger utdelningen till staden från Öresundskraft.
Ulf Krabisch, ekonomidirektör
Renée Mohlkert, senior rådgivare

HD:s chefredaktör svarar

I vår artikel från 18 december redovisar vi siffror från material framtaget av staden i samband med köpeprocessen för Öresundskraft. I materialet finns Öresundskrafts resultat för de senaste åren samt prognoser för ett decennium framåt. Med hjälp av Stefan Yard, professor emeritus vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, räknade vi på siffrorna. Det vi fick fram är prognoserna för resultatet efter investeringar. Alltså det som finns över för utdelningar, räntor och skatter.
Vi har även nu i efterhand dubbelkollat uppgifterna med Yard.
I arbetet inför publiceringen gjorde vi också en längre intervju med Öresundskrafts vd Anders Östlund. Han bekräftade prognoserna och fick på stort utrymme berätta om hur planerna för bolaget ser ut och om vilka svårigheter det, trots allt, skulle bli att nå så stora vinster som prognoserna visade.
Nu har staden här ovan tagit fram helt andra siffror än tidigare. Man har tagit bort en del siffror och presenterar en ny prognos som man kallar ”optimistisk resultatutveckling”. Det står naturligtvis staden fritt att först ta fram en prognos som beskriver ”bolaget så positivt som möjligt” och sedan ta fram en helt ny ”optimistisk” prognos som visar på betydligt lägre resultat än den första. Såvitt jag kan bedöma förändrar det dock inte något av innebörden i vår ursprungliga artikel.
Jonas Kanje, chefredaktör HD
Gå till toppen