Annons

Annons

Annons

Öresundskraft

Här är HD:s stora guide inför folkomröstningen

Ska Öresundskraft säljas eller inte? Den frågan får helsingborgarna svara på i en folkomröstning den 12 januari. Här får du allt du behöver veta för att kunna rösta.

Text

Folkomröstningsdagen är söndagen den 12 januari.

Bild: Tom Wall

Annons

Vad gäller frågan?

Vill du att Helsingborgs stad ska sälja Öresundskraft?

Vad är Öresundskraft?

Det är Helsingborgs kommunägda energi- och kommunikationsbolag.

Öresundskraft äger både elnätet och fjärrvärmenätet som ser till att du kan få el och värme till hemmet, jobbet, skolan och så vidare.

Den som äger elnätet och fjärrvärmenätet har monopol. Du kan som kund inte välja att köpa tjänsten från något annat bolag än Öresundskraft.

Öresundskraft säljer också el. Elhandeln är fri och du kan som kund köpa från andra energibolag. Har du däremot fjärrvärme kan du bara köpa den av Öresundskraft.

Energibolaget producerar också el och fjärrvärme och äger även stadsnätet (bredbandsnätet) i Helsingborg.

Öresundskrafts styrelse består av förtroendevalda Helsingborgspolitiker.

Annons

Vilka vill sälja Öresundskraft?

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Varför vill de sälja?

Några av deras argument: Förändringarna på energimarknaden sätter press på Öresundskraft. Riskerna ökar och vinsten kan minska. Öresundskraft kan utvecklas bättre om det ägs av en privat aktör istället för kommunen. Dessutom: Kommunen tar sedan flera år en del av Öresundskrafts vinst. Pengarna, 100-130 miljoner om året, har gått till Stadsteatern, Konserthuset och andra verksamheter i stadens kultur- och evenemangsbolag Hasab. Om Öresundskraft går sämre minskar även pengarna dit.

Annons

Men: Som HD berättat visar en av Öresundskrafts egna prognoser att bolagets vinst kan öka de kommande åren, även om kommunen äger bolaget. Vidare har forskare tonat ner riskerna för Öresundskraft att inte kunna utvecklas och möta förändringarna i branschen.

Varför vill andra partier inte sälja?

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet säger nej till en försäljning.

Några av deras argument: De tycker det är viktigt att kommunen äger sitt energibolag. Då kan politikerna ställa krav på Öresundskraft att hålla nere energitaxorna och se till att bolaget fortsätter sitt arbete för bättre miljö och klimat.

Men: Enligt avtalet med köparen AMF ska energitaxorna de närmaste åren inte höjas mer än om kommunen ägt Öresundskraft. Hur det blir därefter med taxorna är oklart. Ingen kan med säkerhet säga att de höjs mycket på grund av ägarbytet. De partier som vill sälja Öresundskraft understryker att AMF har ett stort intresse av hållbarhetsfrågor.

Hur mycket kan Öresundskraft säljas för?

Det är, som HD avslöjat, pensionsbolaget AMF som är den tänka köparen. AMF har lagt ett bud på 12,2 miljarder kronor.

Vad ska kommunen göra med alla miljarder?

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill placera pengarna i en stiftelse. Den årliga utdelning från stiftelsen väntas ge cirka 300 miljoner kronor. Av dem ska 180 miljoner gå till välfärden – främst skolorna och kommunens vård och omsorg av äldre och funktionshindrade. 120 miljoner ska gå till stadens kultur- och evenemangsbolag Hasab, som bland annat har Stadsteatern och Konserthuset under sina vingar.

Annons

Tanken är att detta blir en ”evighetsstiftelse”. Att det kommer nya pengar till kommunen år efter år efter år.

Annons

Nu vet jag var partierna står. Varför blir det då en folkomröstning?

Många helsingborgare protesterade när förslaget att sälja Öresundskraft blev känt i februari 2019. Medborgaren Bert Alfson drog igång en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning – att invånarna får säga sitt innan politikerna fattar beslut.

Över 13 000 helsingborgare skrev på namnlistorna. Det var tillräckligt många för att politikerna i kommunfullmäktige tvingades att ta ställning till en folkomröstning. En stor majoritet sa ja. Bara två partier (M och L) sa nej till en folkomröstning.

Avgör folkomröstningen om Öresundskraft ska säljas?

Kanske.

Folkomröstningen är rådgivande. Det betyder att politikerna inte är tvingade att lyda resultatet.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är i grunden för att sälja Öresundskraft. De säger att de ska väga in resultatet av folkomröstningen när de gör en helhetsbedömning av affären.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är emot en försäljning av Öresundskraft. De tänker dock följa valresultatet, oavsett om det blir ja eller nej som vinner.

Vänsterpartiet kommer att rösta nej till en försäljning, oavsett vad folket säger.

Sverigedemokraterna ska följa resultatet i folkomröstningen – på ett villkor. Minst 51 procent av de röstberättigade helsingborgarna måste delta i valet. Då lyder SD resultatet. Är det färre som röstar ska SD gå på sin egen linje och säga ja till en försäljning.

Var fattas det avgörande beslutet?

Folkomröstningen är rådgivande. De 65 politikerna i kommunfullmäktige, ”Helsingborgs riksdag”, tar det avgörande beslutet om Öresundskraft ska säljas eller inte. Det väntas ske den 26 februari.

Det politiska läget före folkomröstningen:

Ja-sidan (M, L, KD och SD) har 37 röster tillsammans.

Annons

Nej-sidan (S, MP, V och C) har 28 röster tillsammans.

Jag vill veta mer innan jag röstar!

Bästa tipset är att gå in på hd.se och ta del av de många artiklar som HD har publicerat det senaste året. Vi har samlat dem under vinjetten ”Försäljningen av Öresundskraft”.

Annons

Den 6 januari publicerade HD också de viktigaste artiklarna i en speciell e-tidning.

Får jag rösta?

Här är kraven för att du ska få rösta i en kommunal folkomröstning i Helsingborg:

• Du måste ha fyllt 18 år, senast på dagen för folkomröstningen, och vara folkbokförd i Helsingborg.

• Du ska också vara medborgare i Sverige eller i annat EU-land, Island eller Norge, eller ha varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

När får jag rösta?

Folkomröstningsdagen är söndagen den 12 januari. Då kan du gå till den vallokal som står på det röstkort som skickas hem till dig.

Du kan också förtidsrösta från och med den 2 januari. Du kan förtidsrösta på något av kommunens bibliotek, på Väla, på Helsingborg kontaktcenter eller på Helsingborgs lasarett.

Om jag är bortrest 2-12 januari?

Då kan du inte rösta.

Om jag inte kan ta mig till en lokal för att rösta?

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en omröstningslokal kan du rösta med bud. Budet måste vara minst 18 år och vara anhörig, vårdare eller lantbrevbärare. Det finns en särskild budröstningssats som kan hämtas i någon av omröstningslokalerna under förtidsröstningen eller på omröstningsdagen. Budröstningssatsen kan även beställas från Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00. Om du inte kan få hjälp av något bud kan du boka ambulerande röstmottagare via Helsingborg kontaktcenter.

De ambulerande röstmottagarna får också ansvar för att ta emot röster från stadens vårdboenden och andra institutioner.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan