Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Att göra det tillåtet att använda cannabis och annan narkotika är att gå fel väg.”

Även om viss kriminalitet som har varit förenad med bruk och eget innehav av narkotika har minskat efter avkriminalisering/legalisering har annan brottslighet ökat, skriver Sven-Olov Carlsson, tidigare internationell president för World Federation Against Drugs.

Forskning visar tydligt på hälsorisker och andra negativa konsekvenser vid användning av cannabis, såsom ökad risk för psykoser och schizofreni, skriver Sven-Olov Carlsson.Bild: Richard Vogel
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Det finns de som hävdar att narkotikaproblemen har minskat i länder som utvecklat en mer tillåtande politik med avkriminalisering eller legalisering av till exempel cannabis. Men en avkriminalisering och legalisering leder till att det blir lättare att få tag på narkotika och i samhällen som avkriminaliserat eller legaliserat är oftast användningen mer utbredd och omfattande. Och därmed ökar skadeverkningarna både för den enskilde och för samhället. Det är vad som har skett i länder som Holland, Portugal och delstater i USA där en sådan politik förs.
Holland har blivit Europas ”Narkostat” och centrum för illegal narkotikahantering.
I Portugal har de som använt cannabis under den senaste månaden i åldersgruppen 15–64 år ökat från 2,4 procent 2001 till 4,3 procent vid årsskiftet 2016/2017. I Sverige är motsvarande andel 1,4 procent. Uppgifterna kommer från EMCDDA, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.
Enligt den senaste alleuropeiska skolundersökningen ESPAD använder betydligt fler 15–16-åriga portugiser cannabis idag än före avkriminaliseringen. Andelen var 8 procent 2015 jämfört med 5 procent 1999. I Sverige har andelen varit 2 procent under hela perioden.
Enligt officiell statistik uppgår andelen cannabisanvändare inom narkomanvården till 47 procent i Holland. Den höga siffran är svår att se som något annat än en effekt av den liberala drogpolitiken.
I den amerikanska delstaten Colorado, som legaliserat cannabis, är användningen av narkotika bland elever på gymnasiet närmare sex gånger högre än i Sverige. Medan 4 procent av svenska elever i gymnasiets årskurs 2 uppger att de använt narkotika de senaste 30 dagarna är motsvarande andel i Colorado 23,7 procent. Uppgifterna kommer från officiell statistik i Colorado respektive CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i Sverige.
Av eleverna i high school i Colorado uppger 4,7 procent att de använder cannabis nästan dagligen, dagligen eller flera gånger dagligen. Svenska elever är inte i närheten av detta.
I Colorado har antalet döda i trafiken där trafikanten som orsakade olyckan hade marijuana i blodet, ökat från 37 år 2006 till 147 år 2016.
Kritiker av den svenska narkotikapolitiken hävdar att den misslyckats. Ett skäl som brukar anföras är den oförsvarligt höga narkotikadödligheten som nu dessbättre sjunker. Värt att ha i minnet är att Colorado har tre gånger högre dödlighet än Sverige i förhållande till sin befolkning.
Forskning visar tydligt på hälsorisker och andra negativa konsekvenser vid användning av cannabis, såsom ökad risk för psykoser och schizofreni. Epidemiologiska studier från 2012i Portugal visar att fler i befolkningen börjat använda cannabis och att drogens styrka höjts successivt.
Mot en legalisering av cannabis talar också fakta som redovisas i International Journal of Methods in Psychiatric Research: Antalet sjukhusinlagda fall av cannabisrelaterade psykoser och schizofreni har ökat dramatiskt i Portugal, och blivit nära 30 gånger fler mellan åren 2000 och 2015. Ökningen förstärker tidigare forskning som visar på kopplingen mellan cannabisanvändning och psykosrisk. Även om narkotikadödligheten tidigare minskat i Portugal har den åter börjat öka, under 2018 med 30 procent.
En ny forskningsrapport som presenterades i tidskriften Lancet i maj 2019 visar att i europeiska städer där människor regelbundet använder cannabis används också allt starkare cannabis, något som gör att skadeverkningarna även ökar. Invånarna i dessa städer har enligt studien de mest förhöjda riskerna för psykoser, för Paris fyra gånger högre, för London fem gånger högre och för Amsterdam nio gånger högre. Forskarna drar slutsatsen att den starkaste oberoende faktorn för att förutsäga om en person riskerar en psykotisk störning är daglig konsumtion av högpotent cannabis.
Det råder inget tvivel om att cannabisanvändning leder till olyckor, dödsfall i trafiken och arbetslivet samt ökade kostnader för sjukvården.
I delstater i USA som har legaliserat cannabis har det inom vissa yrken, till exempel inom flygsektorn och andra områden där det ställs höga säkerhetskrav, medfört problem att rekrytera arbetskraft eftersom många sökande inte klarar ett drogtest.
Två omfattande forskningsgenomgångar har förstärkt tidigare dokumentation av cannabisanvändningens negativa konsekvenser.
Den ena har gjorts av Världshälsoorganisationen, WHO, The health and social effects of nonmedical cannabis use. Den andra har gjorts av den amerikanska vetenskapsakademien, National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, The health effects of cannabis and cannabinoids. The current state of evidence and recommendations for research.
Även om viss kriminalitet som har varit förenad med bruk och eget innehav av narkotika har minskat efter avkriminalisering/legalisering har annan brottslighet ökat. Den illegala marknaden med odling och handel med cannabis lever dessutom vidare. Kostnaderna för polisens och myndigheternas kontrollåtgärder har ökat. Förhoppningarna att legaliseringen skulle hejda den organiserade narkotikabrottsligheten har grusats. I till exempel Colorado är beslagen av illegalt odlad cannabis större idag än före legaliseringen. Man kan också jämföra med de illegala marknaderna för tobak och alkohol som är gigantiska trots att dessa produkter i de flesta länder är lagliga.
Den svenska restriktiva narkotikapolitiken har brister och behöver förbättras men att göra det tillåtet att använda cannabis och annan narkotika är att gå fel väg.
Sven-Olov Carlsson, tidigare internationell president för organisationen World Federation Against Drugs.
Gå till toppen