Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Nu behövs en nationell strategi för att stoppa ökningen av allergier och överkänslighet.”

Förutom folkhälsofrågor kommer jag att driva frågan om ”Bostad först”, en metod för att minska hemlösheten som visat goda resultat. Det skriver Cecilia Engström (KD), politiker i Helsingborg som nu är ersättare i riksdagen fram till sommaren.

Cecilia Engström (KD), i Helsingborgs kommunfullmäktige. Nu är hon ersättare i riksdagen fram till sommaren.Bild: Sven-Erik Svensson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Att förebygga ohälsa ä den bästa investeringen för såväl landets invånare som för samhället. Som ersättare i riksdagens socialutskott har jag nu ansvar för Kristdemokraternas politik när det gäller folkhälsofrågor.
Kunskap om betydelsen av bra kost, motion och en sund livsstil finns idag hos de allra flesta i Sverige. Folkhälsan utvecklas positivt och medellivslängden ökar.
Samtidigt ökar stress, psykisk ohälsa, rökning, drogmissbruk, övervikt och andra hälsoproblem hos vissa grupper. Kristdemokraternas folkhälsopolitik syftar till att stödja den enskilde att göra hälsosamma val.
Idag har Folkhälsomyndigheten ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet på statlig nivå och ska bidra till samverkan av insatser för god och jämlik hälsa samt stödja stat, regioner och kommuner i genomförandet och uppföljning av folkhälsoarbetet.
För att säkerställa ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart förebyggande folkhälsoarbete vill Kristdemokraterna att Sverige ska ha en tydlig nationell strategi, riktlinjer och handlingsplan med konkreta delmål.
Mycket av det utvecklingsarbete som genomförs inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och folkhälsoförebyggande insatser sker genom utvecklingsprojekt. Det är viktigt att de projekt som har visat goda folkhälsoförebyggande effekter förvaltas på bästa sätt och genomförs på fler ställen.
Själv kommer jag att arbeta för att det ska upprättas ett nationellt kompetenscentrum för att förebygga beroende och missbruk när det gäller alkohol, narkotika, doping och tobak, det som går under förkortningen ANDT.
Allergi och överkänslighet är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige. Över 3 miljoner människor i landet lider av någon form av allergi eller överkänslighet. Förekomsten ökar stadigt och det är en av Sveriges stora folksjukdomar. Genom ökad kunskap och satsning på förebyggande insatser går det att minska allergierna och därmed både patienternas och samhällets kostnader.
För att lyckas i större skala krävs att kunskapen när det gäller allergi sprids i samhället så att det förebyggande arbetet blir en integrerad del i fler verksamheter, i primärvården, skolan, barnomsorgen, miljöarbetet, i arbetslivet, byggsektorn et cetera. Nu behövs en särskild nationell strategi för att, genom riktade insatser, stoppa ökningen av allergier och överkänslighet.
Kristdemokraterna vill ha ett nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker för definierade riskgrupper. Folkhälsomyndigheten har haft ett regeringsuppdrag när det gäller riskgruppsvaccinationer och föreslog i april 2016 att vaccination mot pneumokocker, de vanligaste bakterierna som leder till lunginflammation, ska ingå i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för definierade riskgrupper. Ännu har inget hänt och därför kommer jag atttrycka på i utskottet för att regeringen så snart som möjligt ska komma med ett förslag.
Förutom folkhälsofrågor kommer jag särskilt att driva frågan om ”Bostad först”, en metod för att minska hemlösheten som visat goda resultat.
”Bostad först” bygger på insikten att den som är hemlös först och främst inte har någonstans att bo, och går ut på att hemlösa får förstahandskontrakt på en lägenhet i ett vanligt hyreshus, utan att först behöva bevisa sig vara drogfria och därmed förtjäna en bostad. Det har visat sig ge bättre förutsättningar för att sedan ta tag i andra problem, till exempel missbruk. Utan en bostad är det svårt att få ett väl fungerande liv.
”Bostad först” infördes i Helsingborg redan 2011 och blev 2013 permanent verksamhet. Åtta av tio personer klarar att under lång tid bo kvar i sin lägenhet, missbruket minskar, hälsotillståndet förbättras och det sociala livet stärks. I min nya position som riksdagsledamot kommer jag att verka för att ”Bostad först” ska införas i hela landet.
Cecilia Engström (KD), ersättare i riksdagen.
Gå till toppen