Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Farhult ska växa – åkermark kan bli hustomter

Mitt i Farhult finns en drygt fyra hektar stor åker. Den ska nu förvandlas till bostadsområde. Planutskottet säger ja till att dra i gång en planprocess.

Inom det röda området vill markägarna få fram en detaljplan som möjliggör villor och hyreshus. Planutskottet säger ja och nu ska detaljplaneprocessen sätta igång.
Efter Farhults udde är det nu dags för ett annat område i byn att bli bebyggt.
Mitt i Farhult norr om Farhultsvägen finns en 4,6 hektar stort område som idag fungerar som åker. Ägarna – Krapperup och två privatpersoner – har ansökt om att planlägga marken för att kunna bygga bostäder här.
Det handlar både om villor och hyreshus. Villorna ska vara en till två plan och hyreshusen max två våningar höga.
Planavdelningen har utrett frågan och ger klartecken. Visserligen ska man undvika att bygga på jordbruksmark, men markbiten är så inklämd bland annan bebyggelse att rationellt jordbruk är svårt att bedriva.
Området är också utpekat som möjligt förtätningsområde i kommunens översiktsplan.
Idag finns ingen detaljplan alls för området mellan Farhultsvägen och Östra och Västra Skiftesvägen. Av ansökan framgår att merparten ska handla om tomter på mellan 500 och 900 kvadratmeter.
Planavdelningen föreslår i sin utredning att Farhultsvägen inte ska användas som anslutningsväg. Istället får man ta sig in via övriga vägar. Man höjer dock ett varningens finger för att buller från Farhultsvägen behöver utredas mer.
Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet, men även för kustzon och naturvård. Planavdelningen tycker dock inte att det är något som ska omöjliggöra en ny detaljplan.
Hur många bostäder det kan röra sig om är oklart. Enligt planarkitekt Johanna Augustsson kan det bli 30-40 tomter.
– Men det får detaljplanearbetet utreda vidare, säger hon.
Planutskottet godkände vid sitt senaste möte att planarbetet nu drar igång. Siktet är inställt på att den nya planen ska klubbas av fullmäktige under första kvartalet 2022.
Gå till toppen