Annons

Annons

Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”Demokratin i Helsingborg behöver demokratiseras.”

Marcus Friberg, kommunalråd för Miljöpartiet, har ett recept på hur demokratin kan fördjupas.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Miljöpartiet är vän av folkomröstningar och vill se fler reformer för ett mer lyssnande Helsingborg, skriver Marcus Friberg.

Bild: Britt-Mari Olsson

Annons

Efter folkomröstningen om Öresundskraft den 12 januari är det tydligt att demokratin i Helsingborg behöver demokratiseras. När över 96 procent av de röstande sade nej till de styrande partiernas förslag om försäljning är det läge att tänka om och tänka nytt. Politikerna i Rådhuset behöver bli bättre på att lyssna på helsingborgarna.

Här är ett recept på hur demokratin i Helsingborg kan fördjupas:

• Ge valnämnden ett nytt uppdrag. Idag är det valnämndens uppgift att genomföra val och folkomröstningar, men den bör också ständigt verka för att höja valdeltagandet. Det är ett arbete som inte bara ska ske några veckor innan allmänt val, utan långsiktigt. Det är ett arbete som handlar om att informera och öka människors medvetenhet. Nämnden bör därför också byta namn till val- och demokratinämnden.

Annons

Annons

• Stärk Helsingborgsförslaget. Den som lämnar in ett förslag till kommunen och som får över 100 bifall från helsingborgare får idag sitt förslag noterat i en politisk nämnd. Men det räcker inte. Varje förslag som når upp till gränsen för antalet bifall bör behandlas som ett enskilt ärende i en nämnd eller i kommunfullmäktige, med avslag, svar eller bifall. Just nu finns förslag om bland annat boulebana på Högasten, sommardansbana och ökad säkerhet vid övergångsställen.

• Inrätta fler mötesplatser där helsingborgare och företrädare för kommunen kan träffas. Kommunföreträdarna bör utgå från att de har två öron och en mun: alltså lyssna mer. Det finns flera goda exempel i Helsingborg på invånardialoger, samtal mellan politiker, tjänstepersoner och invånare. Genom invånardialoger kan människor som bor i Helsingborg få inflytande också mellan de allmänna valen, och politiker kan få bättre underlag för att fatta beslut.

Hittills har bra samtal förts om den kommande Översiktsplanen. Men det saknas ekonomiskt utrymme för att arrangera invånardialoger oftare, djupare och på fler ställen. Kommunens kontaktcenter, som ligger i centrala Helsingborg, borde ha en större del av sin verksamhet i andra områden av Helsingborg. Såväl kommunala bibliotek som fritidsgårdar och träffpunkter skulle kunna fungera väl.

• Inrätta fler kommunala råd. Idag har Helsingborg rådgivande forum för till exempel ungdomar, pensionärer och funktionsrättsrörelsen. Det behövs fler sådana forum och de bör ha större mandat. Varför inte forum för enskilda stadsdelar eller ett klimatråd? Råden bör också ha rätt att lämna förslag till kommunfullmäktige, det vill säga kunna föra upp frågor på kommunfullmäktiges dagordning som politikerna senare ska ta ställning till.

Annons

Annons

• Var positiv till folkomröstningar. Miljöpartiet har under lång tid legat i framkant när det gäller att verka för en fördjupad demokrati. När det dyker upp stora frågor som inte var kända när partiet fick väljarnas förtroende är det rimligt att vi vänder oss tillbaka till invånarna och frågar: Vad tycker du? Därför är Miljöpartiet vän av folkomröstningar och vill se fler reformer för ett mer lyssnande Helsingborg.

Inom Miljöpartiet kommer vi nu att göra vad vi kan för att våra förslag ska bli verklighet.

Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg.

Annons

Annons

Till toppen av sidan