Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Min mening: ”Jag slutade räkna efter 63 avhopp”

Skribenten lyfter fram personalomsättningen inom hemtjänsten i Ljungbyhed, och vad det får för konsekvenser för brukare och anhöriga.

Vi har haft hemtjänst i drygt två år. Det har varit en turbulent tid för alla. Vi har alltid haft fin kontakt med personalen, men det började bli oroligt efter hand som de inte mådde bra.
Det slutar personal hela tiden, jag slutade räkna efter 63 avhopp. Bland dem fanns många äldre och erfarna som många gånger ersattes av skolungdom. Tyvärr har vi samma läge nu 2020, det är sällsynt med samma personal.
Idag, den 30 januari, fick jag inte vara med på utbildningen i det nya lyftsegel som min fru fått. Det var arbetsterapeutens beslut. Det är jag tillsammans med personalen som krävt ett nytt segel, då de hade svårt att hantera det gamla vilket fick till följd att man klämt hennes amputation, med blånader och blodsutgjutning som resultat. Samtidigt är det jag som hjälper personalen då de inte reder ut hur man hanterar seglet, beroende på stor personalomsättning inom Ljungbyheds hemtjänst.
Det är inte enbart här som hemtjänsten fungerar dåligt. Tittar vi totalt i våra 290 kommuner ligger Klippans och Perstorps kommun fyra platser från slutet i rankningen (källa: Expressen). Detta borde väl få politikerna att vakna och inte enbart fokusera på nollbudget för socialförvaltningen?
Var hittar vi orsaken till denna röra?
Det som sticker ut tydligt när man pratar med personalen är ledningen. De planerar och ska se till att brukaren får sitt besök på rätt tid och har kunskap om brukarens behov, samt se till att personal håller sig till samma område och inte skickas till skogen nästa gång.
Sedan finns det en enhetschef som har till uppgift att sätta upp tydliga mål för verksamheten och framförallt stötta sin personal i deras utövning.
Min egen uppfattning är att man bör få till stånd en områdesindelning i tätorten, anställa en koordinator med utbildning och köpa en ny programvara till datorn. Då blir livet lättare för alla, inklusive brukare och anhöriga som kan känna sig trygga med samma personal.
Min arbetsbörda kvarstår. Personalen får ännu inte utföra förflyttningarna själva utan segel, och seglet försvann med arbetsterapeuten.
Bengt-Göran Bodén
Ljungbyhed
Tidigare politiker i socialnämnden

Svar direkt:

Vi på hemtjänsten i Klippans kommun arbetar efter enhetsmål som följer socialnämndens målsättning. Enhetsmålen utgår från individens behov. Dessa följs upp och utvärderas regelbundet av ledningen tillsammans med medarbetare för att kvalitetssäkra och förbättra för individen.
Hemtjänsten arbetar i kontaktgrupper för att minska körsträckorna och öka personalkontinuiteten hos brukaren som är beviljad biståndsinsatser. Planeringen för utförandet av insatserna görs i dialog med arbetsgruppen och enhetschefen. När våra ordinarie medarbetare har semester, sjukfrånvaro eller väljer att avsluta sin tjänst ersätts de tillfälligt av våra vikarier som har genomgått introduktionsutbildning. Därför kan ibland personalkontinuiteten minska något.
Arbetsterapeuten i Klippans kommun är den som bedömer individens behov av insatser som i vissa lägen kan kompenseras med hjälpmedel. Arbetsterapeuten gör en individuell bedömning och utprovning av hjälpmedel utifrån gällande rekommendationer. Arbetsterapeuten har som uppdrag att informera, instruera och träna patient och personal i användande av utprovade hjälpmedel. Insatser och utprovade hjälpmedel följs kontinuerligt upp för att garantera patientsäkerheten.
Vi kan inte svara på enskilda ärenden offentligt, men du är varmt välkommen att kontakta oss på kommunen.
Ingela Holmström
Verksamhetschef för äldreomsorgen
Klippans kommun
Gå till toppen