Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ledare: Demokratin måste få ett starkare bålverk.

Anders Eka, ordförande i Högsta domstolen, ska leda den nya grundlagskommittén.Bild: Anders Wiklund/TT
Detta är tidningens huvudledare. HDs hållning är oberoende liberal.
Svensk demokrati fyller hundra år. Och regeringen presenterar en ny grundlagskommitté med företrädare för riksdagens alla åtta partier för att på allvar rusta den svenska demokratin.
Denna parlamentariska kommitté finns med som sista punkt i 73-punktsöverenskommelsen mellan S, MP, C och L från januari i fjol. Att punkten placerats sist kan knappast bero på att den väger lätt. Tvärtom. Översynen av demokratins grundskydd utgör snarare en av de tyngsta sakfrågorna.
Punkt 73 lyder i sin helhet:
Stärk skyddet för demokratin. Under mandatperioden ska en parlamentarisk översyn göras för att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna samt domstolarnas och public services oberoende. En parlamentarisk översyn ska även göras av valsystemet för att göra det motståndskraftigt mot manipulationer.”
I sin artikel på DN Debatt väljer justitieminister Morgan Johansson (S) och demokratiminister Amanda Lind (MP) att motivera kommitténs existens med ”den utveckling vi ser i andra länder”. Det låter sig sägas.
Att EU inlett ett artikel 7-förfarande med det som kallas unionens ”atombomb” mot Ungern och Polen visar på situationens allvar. De styrande i Ungern och Polen har drivit igenom lagar som kan anses inskränka rättsstatens grundläggande demokratiska strukturer. Johansson och Lind nämner särskilt att det gått så långt att domare i Polen demonstrerar på gatorna mot lagändringar som de menar hotar domstolarnas oberoende.
Tar man ett steg till ut i världen kan Donald Trumps USA fungera som ett avskräckande exempel. Presidenten har inte bara gjort de återkommande lögnerna till politiskt vapen, han angriper såväl medier som domstolar.
Vi har hört orden så många gånger att de hotar att bli tomma floskler. Att demokratin inte en gång för alla är given. Att demokratin måste erövras av varje generation. Att demokratin inte är ett tillstånd, utan en rörelse.
Likväl är det sanning. Också i Sverige. Inte heller vårt land är vaccinerat mot angrepp på demokratin, mot försök att underminera viktiga politiska institutioner och styrelseskicket.
Oberoendet för public service och motståndskraften mot manipulering av valsystemet är frågor som hamnar i andra utredningar. Medan den nya grundlagskommittén ska ta sig an ändringar av grundlagar och stärkt oberoende för domstolar.
För att ändra en grundlag krävs två likalydande beslut i riksdagen med val emellan. Men det mellanliggande valet kan idag vara ett extra val, utlyst av regeringen. Och besluten kan tas med enkel majoritet. Det är, som Johansson och Lind också gör klart, ett alltför svagt skydd. Här borde kommittén fundera på om inte en grundlagsändring borde kräva ett ordinarie mellanliggande val och, kanske som i Finland, krav på kvalificerad majoritet.
Tvångspensionering av domare har Europa fått se på senare år. Auktoritära styren kan vara långt mer uppfinningsrika än så. Vilket kan kräva stärkt grundlagsskydd för domares oberoende.
Regeringen tar tillfället i akt att låta den nya kommittén grunna på en fråga till. Som brådskar. Ska deltagande i en terroristorganisation kriminaliseras? I så fall kan en grundlagsändring krävas – om inte föreningsfriheten, skyddad i grundlagen, än en gång ska lägga hinder i vägen. En kriminalisering kan vara en rimlig åtgärd, även om ett återkallat medborgarskap riskerar att tumma alltför mycket på rättssäkerheten.
Det finns inga garantier för att alla framtida regeringar är ”goda” regeringar. Svensk demokrati måste rustas även för stormiga dagar, med ett rejält juridiskt bålverk.
Nu får Anders Eka, ordförande i Högsta domstolen, ro det grannlaga uppdraget i hamn. Han leder kommittén som ska se över demokratins ramar. Andra länder har visat att det kan gå rejält snett – och att det kan gå snabbt. Också Sverige behöver denna översyn. Förr hellre än senare.
Gå till toppen