Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

”Ett bra sätt att ta död på Görarp”

I Görarp är folk arga. I ett förslag till en ny översiktsplan pekas åkermarken runt byn ut som lämplig mark för verksamheter.

Lisa Hassel och Eva Hallenheim Walldow är upprörda över att åkermarken runt deras by Görarp pekas ut som lämplig för verksamheter i ett förslag till en ny översiktsplan.Bild: Caroline Wickmark
Byborna i Görarp har nyligen blivit varse om kommunens förslag till en ny översiktsplan och de är inte nöjda. Åkermark runt byn pekas ut som lämplig för verksamheter.
– Med den här planen blir vi i Görarp nästan totalt omringade av industri, säger Eva Hallenheim Walldow.
Hon och maken Åke Walldow flyttade till den lilla byn med ett femtiotal bostäder 1984 för att få bo på landet "fast nära stan". Men lantkänslan menar hon lär försvinna. Och om förslaget går igenom pekas också området ut som olämpligt för fler bostäder.
– Byn har funnits jättelänge och detta är ett bra sätt att ta död på Görarp. Det är att sticka kniven i ryggen på folk som bor här, du får inte bygga något, och talar du om att det är olämpligt för bostadsområde så kommer byn att dö ut och försvinna, säger hon.
Eva Hallenheim Walldow har därför startat facebookgruppen Rädda Görarp för att samla byborna. Grannen Lisa Hassel är också förbannad.
– Vi är så himla nöjda med att bo här. Huset är kanske inte världens roligaste men grannarna gör boendemiljön trygg, säger Lisa Hassel som inte tycker förslaget är barnvänligt.
– Barnen rör sig rätt mycket här ute och vi har redan en del tung trafik. Blir det förslaget verklighet kommer man inte kunna låta barnen gå ut. Ska de behöva växa upp i en industrimiljö?
Ljudmiljön oroar dem också, att höga byggnader längs med Rausvägen skulle göra att Görarp hamnar "i en resonanslåda" och öka ljudet från motorvägen. Lisa Hassel har också tittat närmre på miljöaspekterna.
– Vad händer till exempel med de rödlistade djuren som finns här, som fladdermöss, groddjur och hackspett – och risken att hela Råådalen förstörs. Det var ju inte så länge sedan blev utsläpp i Görarpsån så att fiskarna i Råådalen dog.
Råååns dalgång är ett naturreservat och ett natura 2000-område, som skyddas enligt både nationell och internationell lagstiftning. Länsstyrelsen som är tillsyndsmyndighet har ännu inte sagt sitt om förslaget.
Görarpsborna är också kritiska till informationen, som de inte anser är tillräcklig. Och när ett informationsmöte anordnades i Bårslöv samlade sig de sig.
– Vi gick nästan man ur huset, säger Lisa som menar ett 40-tal Görarpsbor ställde frågor – men upplevde att de inte fick några svar.
Men om Helsingborg behöver mer mark för verksamheter, varför ska just marken runt Görarp fredas?
– För miljön och för att det är den bästa jordbruksmark som finns i Skåne, säger Åke Walldow som minns planerna för många år sedan då man vill bygga polishus, häkte och brandstation på åkern bakom hans hus.
– Det fick vi stoppat och då sa kommunen själv att det är dumt att bygga på sådan jordbruksmark.
Eva Hallenheim Walldow är väl medveten om att det bara är ett förslag.
– Men vårt mål är att inte ens ha det som ett förslag. Vi vill ha bort från hela processen för det har redan satt sin stämpel på fastigheterna här.

Kommunen: ”Vi gör ju avvägningar hela tiden”

Visst – jordbruksmarken är en av Skånes bästa, men andra fördelar väger tyngre när åkermarken runt Görarp föreslås bli verksamhetsområde. Men synpunkter kan förändra den eventuella framtiden.

I förslaget till översiktsplan 2021 pekas flera områden ut i Helsingborg som lämpliga för verksamheter, åkermarken runt Görarp är ett av dem. Kristina Bell, översiktsplanarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen, menar att behovet efter ny verksamhetsmark bedöms som stort.
Om förslaget genomförs byggs staden i princip ihop när Ättekulla kopplas samman med Görarp och Bårslöv. Marken ses som lämplig för dess strategiska läge nära motorvägen. Bullersituationen har inte gåtts igenom i detalj, men Kristina Bell menar att Görarp inte ska glömmas bort.
– Inför kommande skede ska man ha det i åtanke, att genom byggandet titta på bullersituationen både i Görarp och Bårslöv för att minska de befintliga störningarna.
Kristina Bell menar också att naturvärden vägts in, och att man under processens gång har haft kontakt med Länsstyrelsen.
– Vi vet ju att det är nära Rååns dalgång och att man snabbt måste kunna hantera vatten som skulle komma från ett verksamhetsområde.
Jordbruksmarken runt Helsingborg består till stor del av högklassig jordbruksmark, och Kristina Bell menar att de därför försökt peka ut så lite av den som möjligt. Men gällande åkermarken kring Görarp menar hon att andra fördelar har vägt tyngre än bevarandet av åkermark.
– Vi gör ju avvägningar hela tiden för att få den mest effektiva markanvändningen.
Under samrådstiden ges inte fler bygglov i Görarp, då man i förslaget bedömer att området inte är lämpligt för fler bostäder.
Men det finns redan många bostäder – och barnfamiljer där, hur lämpligt är det att barn ska röra sig i industriområden?
– Så som vi skriver - det kommer tas hänsyn till det i den mer detaljerade planeringen. Anledningen till att det inte lämpligt för fler bostäder är att vi ser en annan användning för området framöver. Men detta gäller ju först när planen är antagen och den kan ändras under processens gång beroende på inkomna synpunkter.
Kristin Bell var själv med på informationsmötet i Bårslöv.
– Men har man ytterligare frågor finns vi tillgängliga för besök varje eftermiddag fram till den 13 mars, och på telefon och mejl.
Fakta

Översiktsplan 2021

Vad? Ett förslag till styrdokument där man i stora drag ritar upp Helsingborg framtida utveckling.

Beslutet? Stadsbyggnadsnämnden beslutar om samråd och utställning. I kommunfullmäktige avgörs det om översiktsplanen antas som helhet.

Tyck till? Nu är förslaget i samrådsfasen. Det går att lämna in synpunkter genom att till exempel mejla stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se. Sista datum är 15 mars.

Mer info? Hela förslaget till översiktsplan hittas via "Trafik och stadsplanering" på helsingborg.se

Gå till toppen