Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Sanering krävs runt Saluhallen – fullt med gamla miljögifter i marken

Saluhallen är omringad av miljögifter och föroreningarna är mer omfattade än vad man trodde, det visar de markprover som ett konsultbolag tog i oktober förra året.
Nu ser ut som att marken runt Magasin 36 måste schaktas bort. Annars får inte kommunen igenom den nya detaljplanen och byggloven för Saluhallen kan inte permanentas.

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området vid Magasin 36 och räddningstjänsten i Höganäs.
Det är på Höganäsbolagets gamla mark som Saluhallen och restaurang Garage bar står. Nu visar provtagning att där finns stora mängder tjärämnen, arsenik, bly, nickel och andra giftämnen.
– Bruket har haft olika verksamheter där, och de har dessutom haft vanan att fylla ut marken med slagg från andra delar av verksamheter, säger Karin Stenholm som är planarkitekt på Höganäs kommun.
Att det finns föroreningar i marken har varit känt sen tidigare men den nya undersökningen av konsultbolaget har uppdaterat och utökat undersökningen för att få reda på exakt hur stora områden som är förorenade.
– Om man skulle börja gräva där så kommer det komma upp farliga ämnen, och om det ligger kvar så skulle det vara dåligt om t.ex. barn får för sig att smaka på jorden, säger Karin Stenholm.
Konsultbolaget ger i rapporten förslag på fyra olika vägar framåt:
Strunta i att sanera. Ger förmodligen inte tillräcklig säkerhet för att kunna anta detaljplanen och handlarna tvingas flytta när deras tillfälliga bygglov löper ut.
• Schakta bort jord en meter ner. Man lämnar kvar giftiga ämnen längre ner i marken, vilket är riskabelt, speciellt om man ska gräva där i framtiden. Beräknas kosta mellan 2,8 och 4,4 miljoner kronor.
• Samma som alternativ 2 fast man gräver djupare vid gengaskulvertarna, där man bedömer att det är som allra värst förorenat. Beräknas kosta mellan 3,2 och 5,0 miljoner kronor.
•. Man schaktar bort jord hela vägen ner till grundvattennivån inom högriskområden. Beräknas kosta mellan 11,2 och 19,5 miljoner kronor.
Markundersökningen visade att föroreningarna är som värst där båtverkstaden och gengasverket legat.
Vem ska betala för saneringen?
– Det är en känslig fråga. Normalt ska det bekostats av de som har orsakat föroreningarna och det är ju sannolikt Höganäsbolaget. Men än så länge har vi inga diskussioner om detta, säger Karin Stenholm.
Kommunen ska nu tillsammans med länsstyrelsen bestämma vilket av de fyra alternativen som är lämpligt. För samtidigt som kommunen arbetar med detaljplanen håller Länsstyrelsen på med en miljöteknisk markundersökning för området.
– Om det är bättre för dem att vi inte sanerar nu, utan skjuter på det tills det andra ärendet är klart kanske vi kan lägga in någon form av skyddsbestämmelser i detaljplanen och anta den.
Men om detta är juridiskt möjligt kan inte Karin Stenholm svara på i dagsläget. Klart står i alla fall att kommunen kommer att göra vad man kan för att rädda saluhallen och det kommersiella livet kring denna.
– Vi kommer att behöva göra något för att klara detaljplanen. Kommunen tycker att det är ett bra sätt att använda lokalerna och vi vill ha kvar dem, säger Karin Stenholm.
Gå till toppen