Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Se en dansk Kattegattförbindelse som en skånsk möjlighet och inte som ett hot mot HH-förbindelsen.”

Om en bro över, eller en tunnel under, Kattegatt blir verklighet påverkas näringslivet, turismen och arbetsmarknaden i Skåne, skriver Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Flera alternativa sträckningar för en fast förbindelse över Kattegatt är under utredning.

Annons

Den danska regeringen utreder en fast förbindelse över Kattegatt. Från ett skånskt perspektiv bör det ses som en möjlighet, inte som en risk för att planerna på en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör försenas.

En fast Kattegattförbindelse skulle kunna minska restiden mellan Köpenhamn och Danmarks näst största stad Århus till drygt en timme med tåg. Preliminärt väntas tågresan Köpenhamn–Århus ta 65 minuter om man väljer att satsa på en järnvägslösning som medger en hastighet på 250 km/h. Med bilen skulle resan ta två timmar och 20 minuter.

Det gynnar skånskt näringsliv och turism. Dessutom ökar troligen trafiken på en framtida förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg, HH-leden, liksom på den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält, som nu byggs.

Annons

Med en fast Kattegattförbindelse skulle den sista stora pusselbiten för att binda samman ö-nationen Danmark vara på plats. Men avgörande för om den blir verklighet är inte bara samhällsekonomiska beräkningar utan även hur det påverkar klimatet.

Annons

I slutet av 2018 avsatte den dåvarande borgerliga danska regeringen 60 miljoner danska kronor till den Kattegattutredning som ska vara klar 2021. Den nuvarande socialdemokratiska minoritetsregeringen har valt att fortsätta utredningen med skillnaden att klimatmålen hamnat i fokus. Nu betonas vikten av att den fasta förbindelsen fungerar både för bilar och tåg även om det är en dyrare lösning.

Danmark antog en ny klimatlag i december i fjol som landets statsminister Mette Frederiksen (S) inom kort ska vidareutveckla till en konkret handlingsplan. Först därefter kan landets långtidsplanering av infrastruktur ta ny form.

Den nya lagen slår fast att Danmarks utsläpp av koldioxid ska minska med 70 procent fram till 2030. När det gäller Kattegattförbindelsen väntas den leda till minskade koldioxidutsläpp. Det framgår av en rapport från 2018, En fast forbindelse over Kattegat från Trafik- Bygge og Boligstyrelsen, Vejdirektoratet och Sund & Bælt. Kattegattförbindelsen leder enligt rapporten till minskade utsläpp därför att den medför en kortare resväg jämfört med om man åker via Stora Bältbron och Fyn, samtidigt som trafik med flyg och färja mellan Själland och Jylland inte längre behövs.

Tempot är högt i utredningsarbetet kring en fast förbindelse över Kattegatt. En orsak är att det ännu så länge råder politisk enighet över blockgränserna och budgeten för utredningen är fyra gånger så stor som för den statliga dansk-svenska strategiska analysen av en möjlig fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, som ska vara klar i slutet av 2020. Till skillnad från arbetet med Köpenhamns och Malmös analys av en tunnelbana mellan städerna, Öresundsmetron, och den strategiska analysen av en fast HH-förbindelse, är också det statliga danska bolaget Sund & Bælt involverat i Kattegattutredningen. Sund & Bælt äger via dotterbolag Stora Bältbron, hälften av Öresundsbron och kommer att äga Fehmarn Bält-tunneln. Om Kattegattförbindelsen blir verklighet väntas den ingå i Sund & Bælt.

Annons

Annons

I den svenska debatten om en ny fast förbindelse över Öresund är det viktigt att infoga de förutsättningar som växer fram under utredningsarbetet kring en tänkt fast förbindelse över Kattegatt. Klimateffekterna av de fasta förbindelserna över Fehmarn Bält, Kattegatt och Öresund blir en allt viktigare faktor. Förbindelserna påverkar varandra och kortare transportvägar och ett ökat tågresande kan bidra till lägre koldioxidutsläpp även om trafiken i sig ökar.

Givetvis innebär så omfattande projekt som en Kattegattförbindelse, en HH-tunnel eller en Öresundsmetro stora utmaningar. En del svenska debattörer är oroliga för att Danmark skulle prioritera en Kattegattförbindelse före en fast HH-förbindelse. Det stämmer såtillvida att danska politiker sätter Kattegattförbindelsen före en ny Öresundsförbindelse.

Men en HH-förbindelse kan finansieras genom att de som använder den betalar för det och kanske även bidra med trafik över Kattegatt. Att finansiera Kattegattförbindelsen är däremot en utmaning. Enligt rapporten från 2018 beräknas en lösning för både bil och tåg kosta 136 miljarder danska kronor att bygga och då räcker inte användarfinansiering.

Om Kattegattförbindelsen ska återbetalas på 40 år krävs 52 miljarder kronor från danska statskassan. För att få så bra miljömässiga och ekonomiska förutsättningar som möjligt för en fast förbindelse arbetar nu Kattegattutredningen med hur förbindelsens geografiska stäckning ska se ut. Trafikprognoserna uppdateras och nya tekniska lösningar tas fram för att minska investeringen och därmed behovet av statligt stöd.

Annons

Att en bro över eller en tunnel under Kattegatt via Samsö, båda alternativen utreds, mer än halverar restiden med tåg mellan Köpenhamn och Århus, gör att Århus och nordöstra Jylland plötsligt hamnar i Köpenhamns och Skånes närområde. Det påverkar näringsliv, turism och arbetsmarknad på såväl Själland som i Skåne. Det politiska samarbetet i Greater Copenhagen Committee får en möjlighet att utvidgas till Åhus på samma sätt som det i fjol utvidgades till Halland.

Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan