Annons

Annons

Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”Skilj mellan hård politik mot brottslingar och god vård av narkotikaberoende.”

Personer som är beroende av narkotika har rätt till gott bemötande, valfrihet och att få sina röster hörda. Det skriver företrädare för Moderaterna i riksdagens socialutskott som häromdagen besökte Helsingborg.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Socialförvaltningen i Helsingborg har en ny väggmålning skapad av deltagare i Bostad först.

Bild: Britt-Mari Olsson

Annons

Den politiska debatten kring svensk narkotikapolitik och missbruksvård är mer intensiv än på länge. Därför var det besök vi gjorde i Helsingborg häromdagen mycket viktigt för oss. Att under studiebesök träffa såväl vårdpersonal som de som tar del av vården, är ovärderligt.

Socialutskottet fattade nyligen två viktiga beslut – en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall och en utvärdering av narkotikapolitiken. Hela utskottet står bakom båda besluten.

I Sverige dör alldeles för många människor på grund av narkotika. Det är oacceptabelt och därför gav socialutskottet regeringen i uppdrag att ta fram en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall. Fokus ska ligga på förebyggande arbete och syftet ska vara att människor väljer bort narkotika, samt att stärka rehabiliteringen av dem som tagit sig ur sitt beroende av narkotika. Den vård som ges ska ske utifrån forskning och narkotikapolitiken ska utgå från skademinimering, det vill säga att åtgärder för att minska skadliga konsekvenser av missbruk ska sättas in, till exempel sprutbyte.

Annons

Annons

Det är av stor betydelse att dagens narkotikapolitik utvärderas. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra eller inte alls? Vilka lagförändringar behövs och vilka åtgärder måste vidtas?

För att förstå vad som behöver göras är det viktigt att kunna skilja mellan en hård och tydlig politik mot brottslingar som livnär sig på narkotika, och god vård och stöttning av människor som är beroende av narkotika, alltså har en beroendesjukdom.

När vi besökte Helsingborg i måndags fick vi höra om arbetet med Bostad först. Genom Bostad först får människor som lever i hemlöshet möjlighet till en egen bostad. Forskning visar att Bostad först gör att färre människor är hemlösa. Men bara drygt tjugo kommuner använder sig av metoden. Riksdagen behöver agera för att fler kommuner ska arbeta i enlighet med de senaste forskningsrönen och därmed minska antalet personer som hamnar i hemlöshet med all den utsatthet som det innebär.

Vi besökte också sprutbytet på Helsingborgs lasarett där rena kanyler delas ut. En viktig del i verksamheten är rådgivning, motiverande samtal, testning och vaccination.

Sprutbyte har funnits i Skåne sedan 1980-talet och regionalt har frågan varit okontroversiell. Regionala utvärderingar visar att sprutbyte minskar spridningen av blodsmittor som hepatit B och C samt HIV.

Personer som är beroende av narkotika har rätt till gott bemötande, valfrihet och att få sina röster hörda.

Annons

Under vår dag i Helsingborg gjorde vi ett stopp hos vårdföretaget Solstenen som bedriver så kallad LARO-behandling för personer med missbruksproblem av opioider och smärtmediciner.

I Skåne finns LARO som vårdval sedan 2014, något som innebär att man själv får välja om man vill gå till en privat mottagning eller en som drivs av Region Skåne. Vårdvalet har ökat kvaliteten och tillgängligheten samt förbättrat bemötandet av patienterna, enligt en rapport från Malmö universitet gjord 2018. LARO har gjort oerhörd skillnad för dem som slutat missbruka heroin och börjat med substitutionsbehandling. I många fall innebär det ett helt nytt liv med återupptagna familjerelationer, bostad, studier eller arbete.  Vi träffade en man och hans fru som berättade om hans långa kamp mot droger och vägen bort från dem med hjälp av LARO-behandling. Han har ett nytt liv, barnen har en närvarande pappa som kan dela på ansvaret hemma, och familjen är hel igen.

Annons

Vi ser fram emot den översyn av narkotikapolitiken som nu ska ske, och att ta fram en politik som räddar liv. Det ger ökad livskvalitet för dem som tidigare lidit av en beroendesjukdom och ger dem möjlighet att skapa sig ett liv utan missbruk.

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson, ledamot i riksdagens socialutskott

Ulrika Heindorff (M), ledamot i riksdagens socialutskott

Ulrika Jörgensen (M), suppleant i riksdagens socialutskott

John Weinerhall (M), suppleant i riksdagens socialutskott

Marie-Louise Hänel Sandström (M), suppleant i riksdagens socialutskott

Annons

Annons

Till toppen av sidan